Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Česká společnost ornitologická

Identifikationsnummer i registret: 61686814225-69
Registreringsdato: 22-09-10 11:17:28

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 26-08-14 05:24:00
Seneste årlige opdatering 26-08-14 05:24:00


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Česká společnost ornitologická
Forkortelse: ČSO
Retlig form: spolek
Websted: http://www.birdlife.cz

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Zdeněk Vermouzek
Stilling: ředitel

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Zdeněk Vermouzek
Stilling: ředitel

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Na Bělidle  34
150 00 Praha 5
TJEKKIET
Telefonnr.: (+420) 777 330 355
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Hlavním poslaním a cílem ČSO je ochrana přírody a krajiny a životního prostředí, zejména ochrana a výzkum ptáků a jejich prostředí a dále ekologická výchova a vzdělávání vlastních členů i veřejnosti.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


ochrana přírody

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Landbrug og udvikling af landdistrikter
  • Miljø

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 2.200
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
  • TJEKKIET

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
BirdLife International

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 257.000
heraf offentlig finansiering: 26.000
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 16.000
- fra lokale/regionale kilder: 8.000
rada vědeckých společností : 2.000
anden finansiering: 231.000
- tilskud: 13.000
- medlemsbidrag: 23.000
nadační příspěvky : 17.000
vlastní hospodářská činnost : 178.000
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.