Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Lexxion Verlagsgesellschaft mbH

Identifikační číslo v rejstříku: 61625628093-92
Datum registrace: 28.2.12 11:52:24

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.2.14 9:29:27
Datum poslední roční aktualizace je 3.2.14 9:29:27


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Lexxion Verlagsgesellschaft mbH
Zkratka:
Právní forma GmbH
Internetové stránky: http://www.lexxion.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Wolfgang Andreae
Funkce: Head of publishing office

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Wolfgang Andreae
Funkce: Head of publishing office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Guentzelstrasse  63
10717 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 30 81 45 06 0
Číslo faxu: (+49) 30 81 45 06 22
Další kontaktní údaje: Our Brussels office:
Lexxion Publisher
9, Rond Point Schuman Box 9
1040 Brussels
Belgium

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Negotiation with Brussels based authors
Research
Following the legislative process
Publishing of legal journals and books
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Keine

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Bezpečnost potravin
  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.