Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Lexxion Verlagsgesellschaft mbH

Identifikační číslo v rejstříku: 61625628093-92
Datum registrace: 28/02/2012 11:52:24

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/04/2015 09:20:39
Datum poslední roční aktualizace je: 30/04/2015 09:20:39
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Lexxion Verlagsgesellschaft mbH

GmbH

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Guentzelstrasse, 63
10717 Berlin
NĚMECKO

(+49) 30 81 45 06 0

9, Rond Point Schuman Box 9
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 22868587

    Osoba s právní odpovědností

pan  Wolfgang Andreae

Head of Publishing Office

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Wolfgang Andreae

Head of Publishing Office

    Cíle a úkoly

Negotiation with Brussels based authors
Research
Following the legislative process
Publishing of legal journals and books

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU climate and energy package


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Keine

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.