Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Federation of European Specialty Food Ingredients Industries

Id-nummer i registret: 6160532422-38
Registreringsdag: 2008-09-24 10:23:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-28 10:35:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-28 10:35:21


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Federation of European Specialty Food Ingredients Industries
Förkortning: ELC
Associationsform (rättslig ställning): International non-profit association (aisbl)
Webbplats: http://www.elc-eu.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Maryse Hervé
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Maryse Hervé
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue des Gaulois  9
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27365354
Fax: (+32) 27323427
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The objectives of the Federation are:

1. To represent the mutual interests of the European specialty food ingredient Industry, principally in scientific, technological and regulatory matters.

2. To make representations to the European Commission and other relevant authorities on all aspects of current and proposed legislation affecting specialty food ingredients.

3. To establish continuing liaison with other relevant organisations having interests in specialty food ingredients and related matters.

4. To monitor upcoming issues affecting specialty food ingredients within the EU and to distribute relevant information to Members.

5. To encourage and support Members in increasing the awareness of food manufacturers and the public of the functions and safe use of specialty food ingredients.

6. To encourage inter-association co-operation while individual member associations remain responsible for their own sectors.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar: These four persons are working on a total basis equivalent to 1.75 Full Time Employee.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Caroline Brigitte Françoise REY 2013-08-03 2014-08-01
Maryse HERVE 2014-01-16 2015-01-09

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Implementation of the Food Improvement Agents Package;
- Health and Nutrition Claims;
- Definition of nanomaterials;
- GMOs authorisations, LLP and GM-free labelling.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ELC's membership is composed of:
Associations: AAF, AMFEP, Biopolymer Int., CEFIC, ECU, EFEMA, EFCA, ELMA, EPA, EUTECA, FAIA, FEDERCHIMICA-Aispec, INEC, IPPA, ISA, Marinalg Int., NATCOL, SYNPA and VCI.

Companies: BASF SE, Beneo Group, Budenheim KG, Cargill, Corbion, CP Kelco, Dupont, Dow Europe GmbH, Royal DSM, Gelita AG, Herbstreith & Fox KG, Jungbunzlauer, Kemin, Kerry Ingredients and Flavours,Roquette, Stepan Lipid Nutrition BV, Syral SAS and Tate & Lyle PLC.

and an Associated member: IFAC.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 400000  € och < 450000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.