Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (aka Portuguese Issuers)

Identifikačné číslo v Registri: 61515936038-82
Dátum registrácie: 15/06/2011 16:47:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/06/2014 11:42:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/06/2014 11:42:39

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (aka Portuguese Issuers)

AEM

Associação sem fins lucrativos

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Largo do Carmo, 4
P. O. BOX: 1.º Dto.
1200-092 Lisboa
PORTUGALSKO

(+351) 218204970

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Abel Sequeira Ferreira

Director Executivo

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Abel Sequeira Ferreira

Director Executivo

    Ciele a poslanie

AEM, the Portuguese Issuers Association, is a not for profit organization that represents the point of view of the Portuguese companies towards Portuguese, European and international institutions and is also dedicated to contribute to the successful and sustainable development of the Portuguese capital market as a true funding source for companies and as a significant structure for the increased competitiveness of the Portuguese companies as well as to the country’s economic growth.
AEM represents all the issuing corporations and group of companies listed on the Lisbon Stock Exchange Index PSI 20, as well as the majority of issuing companies on the PSI General, and, as the representative voice of the Portuguese Issuers, AEM aims to create an environment where the vast potential value of its members to the Portuguese economy could be thoroughly fulfilled.

 • európskej
 • celoštátnej

    Činnosti

AEM (the Portuguese Issuers Association) is a non-profit organization incorporated as a collective legal entity in accordance with the Portuguese law, with the main aim of pursuing the common interests of the Association’s members, which can be all the entities and companies issuing securities, which are traded on a regulated market based, or operating, in Portugal, can be members of AEM.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

European Issuers
Chair of the FTT Working Group of European Issuers
Member of the IPO Task Force

    Finančné údaje

01/2014  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.