Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

FEDERITALIA

Tunnistenumero rekisterissä: 61480828099-01
Rekisteröintipäivä: 17.2.2012 16:08:54

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.2.2014 11:33:28
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.1.2014 8:57:27


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: FEDERITALIA
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Ente Nazionale con finalità assistenziale
Internet-osoite: http://www.federitalia.it/

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Angelo Campanella
Tehtävä organisaatiossa: Presidente nazionale

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Angelo Campanella
Tehtävä organisaatiossa: Presidente nazionale

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Viale delle Provincie n.116 Roma 0664220350
00162 Roma
ITALIA
Puhelinnumero: (+06) 64220350
Faksinumero: (+06) 94537668
Muita yhteystietoja: L'Associazione Nazionale Feder-Italia (Federazione Italiana per l'Assistenza, Sport e Tempo Liberto), codice fiscale 96162490583, con sede legale in Roma, da qui in avanti detta Feder-Italia, è costituita ai sensi delle vigenti norme di legge.
Feder-Italia è Ente Nazionale con finalità assistenziale, riconosciuto dal Ministero dell'Interno con decreto del 31 luglio 2006, n.557.
Feder-Italia è Ente accreditato presso il Ministero della Salute, n.6432.
Feder-Italia è Ente Nazionale di Promozione Sportiva, con facoltà di richiedere il riconoscimento sportivo al CONI.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Feder-Italia è una Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana; Feder-Italia persegue inoltre finalità assistenziali e di promozione sociale. Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 15
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Accreditato presso gli Enti locali nei settori del Volontariato, della Promozione Sociale e della Difesa dei Consumatori è radicato su tutto il territorio Nazionale ed opera in vari ambiti, riservando una particolare attenzione al recupero e al reinserimento dei soggetti più a rischio di "esclusione sociale": svantaggiati, disabili, tossicodipendenti, extracomunitari, anziani, minori ed adolescenti appartenenti a contesti socio-familiari deprivati.
Accreditato presso gli Enti locali nei settori del volontariato, della promozione sociale, della difesa dei consumatori e nel campo della lotta alle discriminazioni legittimate ad agire nei procedimenti giudiziari anti discriminazione su base etnico-razziale.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Humanitaarinen apu
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Nuoret
 • Tutkimus ja teknologia
 • Urheilu
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 50 000
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 2
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • DE@ESI (30 000 edunvalvojaa)
 • C.I.P.S. (20 000 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • MALTA
 • PUOLA
 • RANSKA
 • SAKSA
 • SLOVAKIA
 • UNKARI

 • ARGENTIINA
 • AUSTRALIA
 • BOLIVIA
 • BRASILIA
 • ECUADOR
 • EGYPTI
 • KIINA
 • KUUBA
 • NEPAL
 • TUNISIA
 • VENEZUELA
 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja LA FEDERITALIA E' PRESENTE IN 30 PAESI NEL MONDO, INTENDE INSTAURARE RAPPORTI SPORTIVI, SOCIALI, CULTURALI,AIUTI UMANITARI, PARTICOLARMENTE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. LA FEDERITALIA INTENDE CREARE DEI PERCORSI FORMATIVI SPORTIVI,SOCIALI E CULTURALI NEI PAESI SOPRAELENCATI ANCHE ATTRAVERSO FORMAZIONE SPORTIVA

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 60 000
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 60 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 60 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.