Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky




Profil zaregistrovaného subjektu

The European Concrete Platform

Identifikačné číslo v Registri: 61419548788-39
Dátum registrácie: 16.5.2012 10:09:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.4.2014 17:19:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.4.2014 17:19:44


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: The European Concrete Platform
Skratka: ECP
Právna forma: ASBL
Internetová stránka: http://www.europeanconcrete.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jean-Paul MERIC
Funkcia: ECP President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Koen COPPENHOLLE
Funkcia: Chief Executive of CEMBUREAU/Member of ECP Board

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Boulevard du Souverain  68
1170 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 234 10 41
Fax: (+32) 235 02 51
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The European Concrete Platform ASBL (ECP), is a European association incorporated as a non-profit association under Belgian law. Its objective is to study and promote all aspects of concrete for construction. The ECP aims to promote concrete as the material of choice providing building solutions for sustainable development and sustainable construction.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje: The members of the European Concrete Platform are European branch associations representing the concrete industry and the constituents.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Ecolabel and green public procurement for buildings
Sustainable competitiveness of construction industry
Energy Performance of Buildings Directive
etc.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.




BIBM, CEMBUREAU, EFCA, ERMCO, ECF, CEPMC, CSI, UEPG, FOCOPE, EUPAVE

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The ECP is a platform made up of four European associations and as such has no direct employees.
It is represented by the members of its Board in the Parliament and the Commission for promotional activities from time to time, but this is not remunerated.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.