Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

The European Concrete Platform

Inschrijvingsnummer in het register 61419548788-39
Inschrijvingsdatum: 16-5-12 10:09:39

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 29-4-14 17:19:44
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 29-4-14 17:19:44


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: The European Concrete Platform
Acroniem: ECP
Rechtsvorm: ASBL
Website: http://www.europeanconcrete.eu

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jean-Paul MERIC
Functie: ECP President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Koen COPPENHOLLE
Functie: Chief Executive of CEMBUREAU/Member of ECP Board

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Boulevard du Souverain  68
1170 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 234 10 41
Faxnummer: (+32) 235 02 51
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The European Concrete Platform ASBL (ECP), is a European association incorporated as a non-profit association under Belgian law. Its objective is to study and promote all aspects of concrete for construction. The ECP aims to promote concrete as the material of choice providing building solutions for sustainable development and sustainable construction.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie: The members of the European Concrete Platform are European branch associations representing the concrete industry and the constituents.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Ecolabel and green public procurement for buildings
Sustainable competitiveness of construction industry
Energy Performance of Buildings Directive
etc.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Energie
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
BIBM, CEMBUREAU, EFCA, ERMCO, ECF, CEPMC, CSI, UEPG, FOCOPE, EUPAVE

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The ECP is a platform made up of four European associations and as such has no direct employees.
It is represented by the members of its Board in the Parliament and the Commission for promotional activities from time to time, but this is not remunerated.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.