Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

SANOFI

Identifikačné číslo v Registri: 61291462764-77
Dátum registrácie: 11.12.2009 10:53:11

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.3.2014 16:54:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.11.2013 12:41:20


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: SANOFI
Skratka:
Právna forma: Public limited company
Internetová stránka: http://www.sanofi.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christopher Viehbacher
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Corinne DUGUAY
Funkcia: Vice President, European Public Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: de la Boétie  54
75008 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 53 77 40 00
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Brussels Office
rue de la Science, 14
1040 Brussels
(+32)2 548 38 50

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Sanofi, a global and diversified healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients’ needs.
Sanofi has core strengths in the field of healthcare with six growth platforms: diabetes solutions, human vaccines, innovative drugs, consumer healthcare, emerging markets and animal health
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5,5
Doplňujúce údaje: Persons accredited for access to European Parliament premises
Corinne Duguay
Hannu Jouhki
Jérémy Michel
Milena Richter

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Milena RICHTER 19.11.2014 17.11.2015
Corinne ASSOULINE-DUGUAY 21.2.2014 19.2.2015
Jérémy Alain MICHEL 19.11.2014 17.11.2015
Hannu JOUHKI 4.3.2014 28.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


European Active & Health Ageing Partnership
EU/Canada Trade Agreement
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC
Proposal for a Directive relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of public health insurance systems
Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council laying down the rules for the participation and dissemination in Horizon 2020
Proposal for a regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Health for Growth Programme, the third multi-annual programme of EU action in the field of health for the period 2014-2020
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy
Public consultation on industrial policy communication 2012
Public consultation on delegated act on the detailed rules for a unique identifier for medicinal products for human use and its verification
proposal for a regulation on fess payable to the Euroepan Medicines Agency for the conduct of pharmacovigilance activities in respect of medicinales products for human use

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Professional associations
AESGP (Association of the European Self-Medication Industry)
AFEP (French Association of Private Companies)
CEFIC (European Chemical Industry Council)
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries Associations) and its specialized groups (EBE / EVM)
EGA (European Generic medicines Association)

Think tanks
British chamber of commerce in Belgium
Confrontations Europe
EPC
Friends of Europe

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2012 - 10/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 500000  € a < 600000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.