Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Region of Istria

Identifikační číslo v rejstříku: 61164767423-82
Datum registrace: 13.12.11 15:14:52

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 4.12.13 14:08:44
Datum poslední roční aktualizace je 4.12.13 14:08:44


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Region of Istria
Zkratka:
Právní forma Region
Internetové stránky: http://www.istra-istria.hr

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: místní, regionální a obecní orgány (na nižší než celostátní úrovni)

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Valter Flego
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Oriano Otočan
Funkce: Head of Department - int. cooperation and European affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Flanatička  29
52100 Pula
CHORVATSKO
Telefon: (+385) 52352105
Číslo faxu: (+385) 52352101
Další kontaktní údaje: Region of Istria
EU liaison office

Rue du Commerce, 49
1000 Bruxelles
tel: 0032-2-502 55 91
fax: 0032-2-502-46 37

Representative: Dino Babić
E-mail: dino.babic@istra-istria.hr

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Region of Istria is today a recognised and renowned European region,
and it has a clear perspective:

competitive economy, vigorous science, creative culture, and constant environmental protection are only a few of the objectives we are already realising.

The bilateral relations with influential regions and the membership in international organizations have led to fruitful collaboration in the field of economy, with the development of concrete projects based on different programs (especially the ones related to cross-border
cooperation) in cooperation with foreign regions.
The Region of Istria is member of several international organizations, initiatives and networks: AER - Assembly of European Regions, CPMR-Conference of peripheral maritime regions of Europe, IRE-Institute of the regions of Europe, AE-Adriatic Euroregion for which the Region of Istria is one of the funding members with its headquarters in Pula,
AEBR-Association of European border regions, ALDA-Association of local democracy agencies, MMFN-Mediterranean model forest network, AREV-Assembly of European wine regions.
The Region of Istria has participated to more than 320 projects so far, financed through various EU programs or realized through cooperation with foreign partner regions. The previous experience of participation in such programs and projects, along with the realization of specific
project objectives, the implementation of specific project goals, achieved through direct or indirect financial benefits, are the foundation of the knowledge necessary for success in the future use of European funds as a new member state of the European Union.
The Region of Istria is also part of the forming Adriatic-Ionian macroregion.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Open Doors Day 2013 in Brussels

Promoting international activities and European projects of the Region of Istria.

Open days in Brussels 2013

Participation in the discussions on the European Grouping for Territorial Cooperation - EGTC and on development of Local Action Groups - LAGs in the Committee of the Regions.
Promotion of the Istrian ham and products.

Organization and hosting of EU-related events

Organisation of the Croatian entry to the EU

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 194
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • CHORVATSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
AER - Assembly of European Regions

CPRM - conference of peripheral maritime regions

IRE - Institute of European Regions

AE - Adriatic Euroregion

ALDA - Association of local democracy agencies

AREV - Association of European Wine Regions

CEMR - conference of European Municipalities and Regions

AEBR - Association of European Border Regions

WATEREGIO

MMFN - Mediterranean Model Forests Network

NECSTouR - Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 32 947 811
z toho veřejné financování: 32 947 811
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 1 129 507
- Granty:
- ze státních zdrojů: 6 980 799
- z místních či regionálních zdrojů: 790 845
Other revenues : 1 114 540
Taxes : 20 429 495
Non financial assets : 2 154 640
Financial assets : 347 985
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 1000000  € a < 1250000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

The above financial information concerns the budget of the Region of Istria for the 2012.

The budget data were converted from HRK to EUR at the currency rate of 7.630144 as of December, 4th 2013.
The total budget is 251.396.573,36 HRK.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.