Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Istarska županija/ Region of Istria

Identifikační číslo v rejstříku: 61164767423-82
Datum registrace: 13/12/2011 15:14:52

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/04/2015 10:48:58
Datum poslední roční aktualizace je: 28/04/2015 10:48:58
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 28/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Istarska županija/ Region of Istria

Regija / Region

    Oddíl Registrace

VI - Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.

regionální struktury

    Kontaktní údaje

Flanatička, 29
52100 Pula
CHORVATSKO

(+385) 52352177

Rue du Commerce 49
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 2 502 55 91

    Osoba s právní odpovědností

pan  Valter Flego

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Bosich Patrizia

Head of Department - International Cooperation and EU Affairs

    Cíle a úkoly

The Region of Istria is today a recognised and renowned European region, and it has a clear perspective: competitive economy, vigorous science, creative culture, and constant environmental protection are only a few of the objectives we are already realising.

The bilateral relations with influential regions and the membership in international organizations have led to fruitful collaboration in the field of economy, with the development of concrete projects based on different programs (especially the ones related to cross-border
cooperation) in cooperation with foreign regions.
The Region of Istria is member of several international organizations, initiatives and networks: AER - Assembly of European Regions, IRE - Institute of the regions of Europe, AIE - Adriatic Ionian Euroregion in which the Region of Istria is one of the funding members, ALDA - Association of Local Democracy Agencies, MMFN - Mediterranean model forest network, AREV - Assembly of European wine regions and Alps Adriatic Alliance.
The Region of Istria has participated in more than 320 projects so far, financed through various EU programmes or realized through cooperation with foreign partner regions. The previous experience of participation in such programs and projects, along with the realization of specific project objectives, the implementation of specific project goals, achieved through direct or indirect financial benefits, are the foundation of the knowledge necessary for success in the future use of European funds as a new member state of the European Union.
The Region of Istria is also a part of the forming EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR).

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

European Structural and Investment funds (ESIF), Transnational and Cross-border programs and other EU programs

Preparation and implementation of the project financed from the European Structural and Investment funds (ESIF), Transnational and Cross-border programs and other EU programs.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Open Doors Day 2014 in Brussels - Promoting international activities and European projects of the Region of Istria.

Open days in Brussels 2014- Participation in the events, conferences and bilateral meetings.

Organization and hosting of EU-related events

Bilateral meetings with European regions

Participation on conferences and seminars organized by the EU and International organizations

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 10   75%: 4   50%: 8   25%: 5

27

18,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

185

Istrian Development Agency (IDA) - http://www.ida.hr/
Agency for Rural Development of Istria (AZRRI) - http://www.azrri.hr/
Istrian Regional Energy Agency (IRENA) - http://www.irena-istra.hr/
Istrian Cultural Agency (IKA) - http://www.ika-aci.hr/

 • BELGIE
 • CHORVATSKO

AER - Assembly of European Regions

IRE - Institute of European Regions

AIE - Adriatic Ionian Euroregion

ALDA - Association of local democracy agencies

AREV - Association of European Wine Regions

MMFN - Mediterranean Model Forests Network

NECSTouR - Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism

Alps Adriatic Alliance

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

36 713 768 €

36 713 768 €

0 €

EU funds

2 241 007 €

EU funds

7 809 932 €

1 539 360 €

719 632 €

21 682 170 €

2 349 997 €

371 670 €

The above financial information concerns the budget of the Region of Istria for the 2014.

The budget data were converted from HRK to EUR at the currency rate of 7.667000 as of December 2014 (InforEuro).
The total budget is 281.484.472,31 HRK.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.