Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Federazione Industrie Prodotti Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

Identitātes numurs Reģistrā: 60990342770-68
Reģistrācijas datums: 09.12.12 14:19:53

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.17.11 12:23:29
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.17.11 12:23:29


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Federazione Industrie Prodotti Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni
Akronīms: FINCO
Juridiskais statuss: Associazioni di categoria
Tīmekļa vietne: http://www.fincoweb.org

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Angelo Artale
Amats Direttore Generale

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Anna Danzi
Amats Vice Direttore

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Brenta  13
Roma 00198
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 06 8555203
Faksa numurs: (+39) 06 8559860
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: FINCO è una giovane ma forte realtà industriale che aggrega attualmente 34 Associazioni Nazionali di Categoria in rappresentanza di 8.000 aziende e 250.000 addetti.

FINCO riunisce i principali attori che compongono il sistema produttivo specializzato in impianti - beni e servizi - destinati alle costruzioni edili e stradali, quella parte dell'Industria Italiana che riveste un ruolo strategico nel processo edilizio: ACMI, Associazioni Costruttori Chiusure Tecniche; AIPAA, Associazione Italiana per l'Anticaduta e l'Infortunistica; AIPPEG, produttori di lamiere grecate; AIRU, Riscaldamento Urbano;AISES Segnaletica e Sicurezza;AIT, Associazione Impiantisti Torino; AIZ zincatura metalli; ANACAM, Associazione Imprese Costruzione e Manutenzione Ascensori; ANACS, Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica; ANEPLA, Estrattori e Produttori di Prodotti Lapidei; ANFIT Associazione nazionale per la tutela della finistra Made in Italy; ANIEM, Associazione Nazionale Imprese Edili; ANNA noleggio macchine e trasporti eccezionali; ARI associazione restauratori;ARCHEOIMPRESE Associazione Imprese di Archeologia; ASSINGEO, produttori di tessuti tecnici per le costruzioni, ASSITES, Associazione Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche;ASSOBON bonifica ordigni bellici; ASSOPISCINE Associazione Italiana costruttori di Piscine; ASSOROCCIA Associazione produttori opere di difesa e caduta massi ;ASSOVERDE verde urbano; FEDERESCO, Federazione Nazionale delle Esco Italiane; FEDERMOBILITA', Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità; FIAS Federazione Italiana Attività Specialistiche del sottosuolo; FIPER riscaldamento da biomassa vegetale; FIRE, Federazione degli energy manager; FISA, Fire security association; IPAF Italia, International Powered Access Federation; LIGNIUS Associazione Produttori Prefabbricati in Legno; SISMIC, Associazione Produttori Acciai per Cemento Armato;UNICMI Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell'Involucro e dei Serramenti; UNION Unione Italiana Organismi Notificati; Unione Energia Alto Adige; ZENITAL, Produttori Sistemi Illuminazione zenitale ed Evacuatori di Fumo e Calore.


FINCO rappresenta e tutela gli interessi degli associati nei confronti delle Istituzioni nazionali e dell’UE,
dialoga con il mondo esterno e i media,
fornisce assistenza legale sulle tematiche di interesse del settore,
attua studi e ricerche finalizzate allo sviluppo e alla industrializzazione del sistema delle Costruzioni,
sviluppa azioni volte alla razionalizzazione e alla qualificazione dei processi e dei prodotti,
promuove e rafforza i valori imprenditoriali e la cultura d'impresa,
concorre al perseguimento degli interessi generali del Paese
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


FINCO presso l’UE svolge principalmente attività di:
• monitoraggio ed informazione sulle politiche e la legislazione comunitaria nei confronti della struttura interna di FINCO e del sistema associativo;
• preparazione di documenti di posizione, rappresentanza e tutela degli interessi della parte del sistema imprenditoriale italiano rappresentato presso le istituzioni comunitarie;
• assistenza progettuale o tecnico/legislativa alle Associazioni ed imprese associate.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
FINCO partecipa direttamente o indirettamente tramite le Associazioni aderenti alla Federazione ai seguenti organismi associativi ed enti di normazione:

- CPE(Construction Products Europe)
- UNI (Ente Italiano di Unificazione)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.