Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Le Cercle de l'Industrie

Id-nummer i registret: 60974102057-03
Registreringsdag: 2009-07-24 11:51:16

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-11 09:24:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-11 09:24:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Le Cercle de l'Industrie
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Association loi de 1901
Webbplats: http://www.cercleindustrie.eu/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Philippe Varin
Befattning: Président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: François GAYET
Befattning: Délégué général

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue tronchet  5
75008 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 153051090
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Bureau de Bruxelles
Rue Belliard 4-6
B 1040 Bruxelles
Belgique
tel: (32) 2 502 43 12

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Le Cercle de l'Industrie a pour objectif de faire valoir la position des grandes entreprises industrielles françaises auprès des Institutions européennes.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar: Deux personnes sont basées à Bruxelles de manière permanente, et se consacrent essentiellement à conduire une veille politique et législative des activités des institutions européennes.
Un membre du bureau de Paris suit ponctuellement les sujets européens.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Jonathan Tetas 2014-04-24 2015-04-16

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


-Cadre Financier Pluriannuel

-Droit de la concurrence: révision des lignes directrices encadrant les aides d'Etat

-Energie Climat : futur cadre Energie/Climat de l'UE pour 2020-2030; futur Accord climatique international; liste des secteurs exposés aux "fuites carbone"

-politique de soutien à la compétitivité industrielle

-préparation des élections européennes de mai 2014 et du renouvellement du parlement euroépen et de la Commission européenne

-politique commerciale

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
membre du Cercle des Délégués Permanents Français et du think tank Confrontations Europe

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.