Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Le Cercle de l'Industrie

Identifikacijska številka v Registru: 60974102057-03
Datum registracije: 24.7.09 11:51:16

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 11.7.14 9:24:59
Datum zadnje letne spremembe: 11.7.14 9:24:59


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Le Cercle de l'Industrie
Kratica:
Pravni status: Association loi de 1901
Spletna stran: http://www.cercleindustrie.eu/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Philippe Varin
Položaj: Président

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime François GAYET
Položaj: Délégué général

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: rue tronchet  5
75008 Paris
FRANCIJA
Telefon: (+33) 153051090
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Bureau de Bruxelles
Rue Belliard 4-6
B 1040 Bruxelles
Belgique
tel: (32) 2 502 43 12

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Le Cercle de l'Industrie a pour objectif de faire valoir la position des grandes entreprises industrielles françaises auprès des Institutions européennes.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije: Deux personnes sont basées à Bruxelles de manière permanente, et se consacrent essentiellement à conduire une veille politique et législative des activités des institutions européennes.
Un membre du bureau de Paris suit ponctuellement les sujets européens.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Jonathan Tetas 24.4.14 16.4.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


-Cadre Financier Pluriannuel

-Droit de la concurrence: révision des lignes directrices encadrant les aides d'Etat

-Energie Climat : futur cadre Energie/Climat de l'UE pour 2020-2030; futur Accord climatique international; liste des secteurs exposés aux "fuites carbone"

-politique de soutien à la compétitivité industrielle

-préparation des élections européennes de mai 2014 et du renouvellement du parlement euroépen et de la Commission européenne

-politique commerciale

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
membre du Cercle des Délégués Permanents Français et du think tank Confrontations Europe

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 01/2014
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.