Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Le Cercle de l'Industrie

Identifikacijska številka v Registru: 60974102057-03
Datum registracije: 24/07/2009 11:51:16

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 16/03/2015 10:15:12
Datum zadnje letne spremembe: 10/03/2015 12:19:09
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 10/03/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Le Cercle de l'Industrie

Association loi de 1901

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

rue tronchet, 5
75008 Paris
FRANCIJA

(+33) 153051090

Rue belliard 4-6
B 1040 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 25028808

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Philippe Varin

Président

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

François GAYET

Délégué général

    Cilji in naloge

Le Cercle de l'Industrie a pour objectif de faire valoir la position des grandes entreprises industrielles françaises auprès des Institutions européennes.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

-Politique de la concurrence: mise en oeuvre des régles en matière de controle des aides d'Etat, controle des concentrations et anti-trust

-Energie Climat : futur cadre Energie/Climat de l'UE pour 2020-2030; futur Accord climatique international; liste des secteurs exposés aux "fuites carbone", Union de l'Energie, ETS post 2020, efficacité énergétique, Energies renouvelables, infrastructures énergétiques transeuropéennes.
Réponses aux consultations sur le Livre vert Energie/climat (juillet 2013), sur le futur accord climatique international (2013) sur la liste des secteurs exposés au carbon leakage (juillet 2013), sur le cadre de lutte contre le carbon leakage post 2020 (juillet 2014), sur l'ETS post 2020 (mars 2015).

-politique de soutien à la compétitivité industrielle (suivi Plan Juncker: FEIS, approfondissement marché intérieur, Union des marchés de capitaux, future "Feuille de route pour une renaissance industrielle"))

-approfondissement du marché intérieur (future "Feuille de Route pour le marché unique des biens et des services")

-politique commerciale: négociations d'accords commerciaux bilatéraux (TTIP notamment), relations commerciales avec grands émergents dont Chine

- CFP/ Budget de l'UE

- Mise en oeuvre d'Horizon 2020

- Numérique: mise en place d'un marché intérieur du numérique (future "Stratégie pour le marché unique du Numérique")

-Nous avons assisté à la conférence du 18 novembre 2014 organisée au Berlaymont et financée par la Commission portant sur la politique énergétique de l'UE.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

75%: 2  

2

1,5

Deux personnes sont basées à Bruxelles de manière permanente, et se consacrent essentiellement à conduire une veille politique et législative des activités des institutions européennes.
un membre du bureau de Paris suit ponctuellement les sujets européens

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

membre du Cercle des Délégués Permanents Français et du think tank Confrontations Europe

    Finančni podatki

01/2014  -  01/2015

>= 50.000 € in < 99.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.