Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Le Cercle de l'Industrie

Identitātes numurs Reģistrā: 60974102057-03
Reģistrācijas datums: 24/07/2009 11:51:16

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 16/03/2015 10:15:12
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 10/03/2015 12:19:09
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 10/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Le Cercle de l'Industrie

Association loi de 1901

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

rue tronchet, 5
Paris 75008
FRANCIJA

(+33) 153051090

Rue belliard 4-6
Bruxelles B 1040
BEĻĢIJA

(+32) 25028808

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Philippe Varin

Président

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  François GAYET

Délégué général

    Mērķi un uzdevumi

Le Cercle de l'Industrie a pour objectif de faire valoir la position des grandes entreprises industrielles françaises auprès des Institutions européennes.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

-Politique de la concurrence: mise en oeuvre des régles en matière de controle des aides d'Etat, controle des concentrations et anti-trust

-Energie Climat : futur cadre Energie/Climat de l'UE pour 2020-2030; futur Accord climatique international; liste des secteurs exposés aux "fuites carbone", Union de l'Energie, ETS post 2020, efficacité énergétique, Energies renouvelables, infrastructures énergétiques transeuropéennes.
Réponses aux consultations sur le Livre vert Energie/climat (juillet 2013), sur le futur accord climatique international (2013) sur la liste des secteurs exposés au carbon leakage (juillet 2013), sur le cadre de lutte contre le carbon leakage post 2020 (juillet 2014), sur l'ETS post 2020 (mars 2015).

-politique de soutien à la compétitivité industrielle (suivi Plan Juncker: FEIS, approfondissement marché intérieur, Union des marchés de capitaux, future "Feuille de route pour une renaissance industrielle"))

-approfondissement du marché intérieur (future "Feuille de Route pour le marché unique des biens et des services")

-politique commerciale: négociations d'accords commerciaux bilatéraux (TTIP notamment), relations commerciales avec grands émergents dont Chine

- CFP/ Budget de l'UE

- Mise en oeuvre d'Horizon 2020

- Numérique: mise en place d'un marché intérieur du numérique (future "Stratégie pour le marché unique du Numérique")

-Nous avons assisté à la conférence du 18 novembre 2014 organisée au Berlaymont et financée par la Commission portant sur la politique énergétique de l'UE.


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 2  

2

1,5

Deux personnes sont basées à Bruxelles de manière permanente, et se consacrent essentiellement à conduire une veille politique et législative des activités des institutions européennes.
un membre du bureau de Paris suit ponctuellement les sujets européens

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

membre du Cercle des Délégués Permanents Français et du think tank Confrontations Europe

    Finansiālie dati

01/2014  -  01/2015

>= 50 000 € un < 99 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.