Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Le Cercle de l'Industrie

Identitātes numurs Reģistrā: 60974102057-03
Reģistrācijas datums: 09.24.7 11:51:16

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.11.7 09:24:59
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.11.7 09:24:59


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Le Cercle de l'Industrie
Akronīms:
Juridiskais statuss: Association loi de 1901
Tīmekļa vietne: http://www.cercleindustrie.eu/

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Philippe Varin
Amats Président

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  François GAYET
Amats Délégué général

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue tronchet  5
Paris 75008
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 153051090
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Bureau de Bruxelles
Rue Belliard 4-6
B 1040 Bruxelles
Belgique
tel: (32) 2 502 43 12

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Le Cercle de l'Industrie a pour objectif de faire valoir la position des grandes entreprises industrielles françaises auprès des Institutions européennes.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija: Deux personnes sont basées à Bruxelles de manière permanente, et se consacrent essentiellement à conduire une veille politique et législative des activités des institutions européennes.
Un membre du bureau de Paris suit ponctuellement les sujets européens.

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
aurélie portalier 13.24.9 14.20.9
Jonathan Tetas 14.24.4 15.16.4

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


-Cadre Financier Pluriannuel

-Droit de la concurrence: révision des lignes directrices encadrant les aides d'Etat

-Energie Climat : futur cadre Energie/Climat de l'UE pour 2020-2030; futur Accord climatique international; liste des secteurs exposés aux "fuites carbone"

-politique de soutien à la compétitivité industrielle

-préparation des élections européennes de mai 2014 et du renouvellement du parlement euroépen et de la Commission européenne

-politique commerciale

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
membre du Cercle des Délégués Permanents Français et du think tank Confrontations Europe

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 01/2014
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.