Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Global Anti-Counterfeiting Group

Tunnusnumber registris: 60838305695-30
Registreerimise kuupäev: 19.04.11 11:03:55

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.04.14 13:22:12
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.04.14 13:22:12


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Global Anti-Counterfeiting Group
Akronüüm: GACG
Õiguslik vorm: Non-profit, registered in France
Veebisait: http://www.gacg.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: John Anderson
Ametikoht: Chairman

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: John Anderson
Ametikoht: Chairman

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 16 rue de la Faisanderie 
75116 Paris
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 1 56 26 14 16
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Chairman's Office (London)

50 Broadway
St James Park
London
SW1H 0RG

+44 2071524479

janderson.gacg@btinternet.com

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To co-ordinate the international activities of national and regional Intellectual Property Rights enforcements associations. International research and public awareness campaigns on IPR enforcment. The development of IPR enforcement in the emerging economies.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: The enforcement of intellectual property rights world-wide

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The enforcement of Intellectual property rights world-wide

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • LÄTI
 • LEEDU
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SOOME
 • TAANI
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave: Kina, Kenya, Kanada, Hong Kong, Indien, Nigeria, Ryssland, Ukraina, USA

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 09/2010 - 08/2011
Üldeelarve: 8 000
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 8 000
- annetused:
- liikmemaksud: 8 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The costs of GACG representation of interests to EU institutions is either borne by the EU groups affiliated to GACG or it is voluntary.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.