Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Global Anti-Counterfeiting Group

Tunnusnumber registris: 60838305695-30
Registreerimise kuupäev: 19/04/2011 11:03:55

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/04/2015 09:49:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/02/2015 13:31:59
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Global Anti-Counterfeiting Group

GACG

Non-profit, registered in France

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

rue de la Faisanderie, 16
75116 Paris
PRANTSUSMAA

(+33) 1 56 26 14 16

    Juriidiliselt vastutav isik

John Anderson

Chairman

    ELi asjade eest vastutav isik

John Anderson

Chairman

    Eesmärgid ja ülesanded

To co-ordinate the international activities of national and regional Intellectual Property Rights enforcements associations. International research and public awareness campaigns on IPR enforcment. The development of IPR enforcement in the emerging economies.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

The main EU files followed are: IPR Enforcement; Customs; Trade and Home Affairs

Main relevant activities are: World Anti-Counterfeiting Day; GAC Awards and collaboration with various EU institutions for lobbying on the above files with a special focus on IPR enforcement in 3rd countries.


 

Ei

EU Observatory on Infringements of IPR (GACG is a Private Stakeholder) and EU 3rd Country IP dialogue stakeholder groups

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

Chairman's Office (London)
50 Broadway
St James Park
London SW1H 0RG

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

0

http://www.gacg.org/Member

 • BELGIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • LÄTI
 • LEEDU
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SOOME
 • TAANI
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • HIINA
 • HONG KONG
 • INDIA
 • KANADA
 • KEENIA
 • NIGEERIA
 • UKRAINA
 • VENEMAA FÖDERATSIOON

    Finantsandmed

09/2013  -  08/2014

< 9 999 €

8 000 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

8 000 €

8 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.