Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Caritas Europa

Id-nummer i registret: 6082564924-85
Registreringsdag: 2009-01-06 15:06:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-06 13:17:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-10 09:38:51


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Caritas Europa
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): International association under Belgian law
Webbplats: http://www.caritas.eu

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jorge Nuño-Mayer
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Peter Verhaeghe
Befattning: Head of Unit Policy and Advocacy

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Pascale  4
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32 2) 280 02 80
Fax: (+32 2) 230 16 58
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Caritas Europa is the umbrella organisation of the European network of 49 Caritas member organisations, working in 46 European countries.

Caritas Europa focuses its activities on policy issues related to poverty and social inequality, migration and asylum within all countries of Europe, and issues of emergency humanitarian assistance and international development throughout the world.

With regard to these issues, the organisation develops policies for political advocacy at European level as well as at national level. The organisation is strongly involved in supporting the activities of its Member Organisations and those in the wider Caritas Internationalis confederation.

In a profound commitment to fight poverty and social exclusion and to promote human development, social justice and sustainable social systems in Europe and throughout the world, Caritas Europa brings together the human, technical and financial resources of its member organisations.

Selected strategic goals for the period 2011 – 2020 currently under implementation are the following.

Priority Area I - Advocacy: Caritas Europa aims to improve the quality of life of people experiencing poverty or in a situation of vulnerability by advocating for integral human development and social justice.

Priority Area II - Humanitarian coordination and learning: Caritas Europa responds as a professional and effective actor to humanitarian crises in Europe and, situated within the global response of Caritas Internationalis, also all over the world.

Priority area III - strengthening the network: Caritas Europa aims to increase the impact of its common action. It promotes the mutual support and performance of its members.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Harald HAPPEL 2014-01-22 2015-01-20
Peter VERHAEGHE 2014-01-22 2015-01-20
Sándor GURBAI 2013-11-16 2014-11-14
Alain RODRIGUEZ 2014-01-22 2015-01-20
Karolina BABICKA 2014-01-22 2015-01-20
Christine Miriam PIKAAR 2014-01-22 2015-01-20
Artur BENEDYKTOWICZ 2014-01-22 2015-01-20
Jorge NUNO MAYER 2014-01-22 2015-01-20
Silvia SINIBALDI 2013-11-16 2014-11-14

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Current/forthcoming main advocacy/lobbying subjects of Caritas Europa are the following.

-Europe 2020 strategy
-Poverty, in particular child poverty
-The future of the Welfare State
-Migration and human rights
-The Common European Asylum System
-Labour migration
-Family reunification
-Irregular migration
-Integration of migrants
-External dimension of EU migration and asylum policies
-EU Strategy for Disaster Risk Reduction in developing countries
-Respect of International Humanitarian Law, including the protection of civilians among whom the humanitarian workers
-food security
-post MDG agenda
-Policy Coherence for Development
-Links between migration and development

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Folkhälsa
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 48
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Caritas Albania (1 Medlemmar)
 • Caritas Andorra (1 Medlemmar)
 • Caritas Armenia (1 Medlemmar)
 • Caritas Austria (1 Medlemmar)
 • Caritas Belarus (1 Medlemmar)
 • Caritas Belgium (Communauté francophone et germanophone) (1 Medlemmar)
 • Caritas International Belgium (1 Medlemmar)
 • Caritas Belgium (Vlaanderen) (1 Medlemmar)
 • Caritas Bosnia and Herzegovina (1 Medlemmar)
 • Caritas Bulgaria (1 Medlemmar)
 • Caritas Czech Republic (1 Medlemmar)
 • Caritas Denmark (1 Medlemmar)
 • CAFOD-Caritas England and Wales (1 Medlemmar)
 • CASC-Catholic Agency for Social Concern (England) (1 Medlemmar)
 • Caritas Estonia (1 Medlemmar)
 • Caritas Finland (1 Medlemmar)
 • Secours Catholique-Caritas France (1 Medlemmar)
 • Caritas Georgia (1 Medlemmar)
 • DCV-Caritas Germany (1 Medlemmar)
 • Caritas Greece (1 Medlemmar)
 • Caritas Hungary (1 Medlemmar)
 • Caritas Iceland (1 Medlemmar)
 • Caritas Ireland (1 Medlemmar)
 • Caritas Italy (1 Medlemmar)
 • Caritas Latvia (1 Medlemmar)
 • Caritas Lithuania (1 Medlemmar)
 • Caritas Luxembourg (1 Medlemmar)
 • Caritas Macedonia (1 Medlemmar)
 • Caritas Malta (1 Medlemmar)
 • Caritas Moldavia (1 Medlemmar)
 • Caritas Monaco (1 Medlemmar)
 • Caritas Netherlands (1 Medlemmar)
 • Caritas Norway (1 Medlemmar)
 • Caritas Poland (1 Medlemmar)
 • Caritas Portugal (1 Medlemmar)
 • Caritas Romania (1 Medlemmar)
 • Federal Caritas of Russia (1 Medlemmar)
 • SCIAF-Caritas Scotland (1 Medlemmar)
 • Caritas Slovakia (1 Medlemmar)
 • Caritas Slovenia (1 Medlemmar)
 • Caritas Spain (1 Medlemmar)
 • Caritas Sweden (1 Medlemmar)
 • Caritas Switzerland (1 Medlemmar)
 • Caritas Turkey (1 Medlemmar)
 • Caritas Slovakia (1 Medlemmar)
 • Caritas of the Geek Catholic Church in Ukraine (1 Medlemmar)
 • Caritas of the Roman Catholic Church in Ukraine (1 Medlemmar)
 • Caritas Serbia and Montenegro (1 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

 • ALBANIEN
 • ANDORRA
 • ARMENIEN
 • BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
 • GEORGIEN
 • ISLAND
 • MAKEDONIEN, F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
 • MOLDAVIEN
 • MONACO
 • NORGE
 • RYSSLAND
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TURKIET
 • UKRAINA
 • VITRYSSLAND
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
-Platform of European Social NGOs (Social Platform)
-European Anti Poverty Network (EAPN)
-European NGO Confederation for Relief and Development (CONCORD)
-Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (NGO Voice)
- Social Services Europe (SSE)
-European Policy Center (EPC)
-EurActiv (EurActor member)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 1 812 075
därav offentlig finansiering: 586 979
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 586 979
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 1 225 096
- gåvor:
- medlemsavgifter: 72 835
Statutory membership fees from member organisations : 1 152 261
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 800000  € och < 900000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

cost estimation based on the principle of full cost recovery

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.