Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Caritas Europa

Identifikačné číslo v Registri: 6082564924-85
Dátum registrácie: 6.1.2009 15:06:53

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.1.2014 13:17:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.12.2013 9:38:51


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Caritas Europa
Skratka:
Právna forma: International association under Belgian law
Internetová stránka: http://www.caritas.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jorge Nuño-Mayer
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Peter Verhaeghe
Funkcia: Head of Unit Policy and Advocacy

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Pascale  4
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32 2) 280 02 80
Fax: (+32 2) 230 16 58
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Caritas Europa is the umbrella organisation of the European network of 49 Caritas member organisations, working in 46 European countries.

Caritas Europa focuses its activities on policy issues related to poverty and social inequality, migration and asylum within all countries of Europe, and issues of emergency humanitarian assistance and international development throughout the world.

With regard to these issues, the organisation develops policies for political advocacy at European level as well as at national level. The organisation is strongly involved in supporting the activities of its Member Organisations and those in the wider Caritas Internationalis confederation.

In a profound commitment to fight poverty and social exclusion and to promote human development, social justice and sustainable social systems in Europe and throughout the world, Caritas Europa brings together the human, technical and financial resources of its member organisations.

Selected strategic goals for the period 2011 – 2020 currently under implementation are the following.

Priority Area I - Advocacy: Caritas Europa aims to improve the quality of life of people experiencing poverty or in a situation of vulnerability by advocating for integral human development and social justice.

Priority Area II - Humanitarian coordination and learning: Caritas Europa responds as a professional and effective actor to humanitarian crises in Europe and, situated within the global response of Caritas Internationalis, also all over the world.

Priority area III - strengthening the network: Caritas Europa aims to increase the impact of its common action. It promotes the mutual support and performance of its members.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Harald HAPPEL 22.1.2014 20.1.2015
Silvia SINIBALDI 16.11.2013 14.11.2014
Alain RODRIGUEZ 22.1.2014 20.1.2015
Karolina BABICKA 22.1.2014 20.1.2015
Christine Miriam PIKAAR 22.1.2014 20.1.2015
Artur BENEDYKTOWICZ 22.1.2014 20.1.2015
Jorge NUNO MAYER 22.1.2014 20.1.2015
Peter VERHAEGHE 22.1.2014 20.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Current/forthcoming main advocacy/lobbying subjects of Caritas Europa are the following.

-Europe 2020 strategy
-Poverty, in particular child poverty
-The future of the Welfare State
-Migration and human rights
-The Common European Asylum System
-Labour migration
-Family reunification
-Irregular migration
-Integration of migrants
-External dimension of EU migration and asylum policies
-EU Strategy for Disaster Risk Reduction in developing countries
-Respect of International Humanitarian Law, including the protection of civilians among whom the humanitarian workers
-food security
-post MDG agenda
-Policy Coherence for Development
-Links between migration and development

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 48
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Caritas Albania (1 Členovia)
 • Caritas Andorra (1 Členovia)
 • Caritas Armenia (1 Členovia)
 • Caritas Austria (1 Členovia)
 • Caritas Belarus (1 Členovia)
 • Caritas Belgium (Communauté francophone et germanophone) (1 Členovia)
 • Caritas International Belgium (1 Členovia)
 • Caritas Belgium (Vlaanderen) (1 Členovia)
 • Caritas Bosnia and Herzegovina (1 Členovia)
 • Caritas Bulgaria (1 Členovia)
 • Caritas Czech Republic (1 Členovia)
 • Caritas Denmark (1 Členovia)
 • CAFOD-Caritas England and Wales (1 Členovia)
 • CASC-Catholic Agency for Social Concern (England) (1 Členovia)
 • Caritas Estonia (1 Členovia)
 • Caritas Finland (1 Členovia)
 • Secours Catholique-Caritas France (1 Členovia)
 • Caritas Georgia (1 Členovia)
 • DCV-Caritas Germany (1 Členovia)
 • Caritas Greece (1 Členovia)
 • Caritas Hungary (1 Členovia)
 • Caritas Iceland (1 Členovia)
 • Caritas Ireland (1 Členovia)
 • Caritas Italy (1 Členovia)
 • Caritas Latvia (1 Členovia)
 • Caritas Lithuania (1 Členovia)
 • Caritas Luxembourg (1 Členovia)
 • Caritas Macedonia (1 Členovia)
 • Caritas Malta (1 Členovia)
 • Caritas Moldavia (1 Členovia)
 • Caritas Monaco (1 Členovia)
 • Caritas Netherlands (1 Členovia)
 • Caritas Norway (1 Členovia)
 • Caritas Poland (1 Členovia)
 • Caritas Portugal (1 Členovia)
 • Caritas Romania (1 Členovia)
 • Federal Caritas of Russia (1 Členovia)
 • SCIAF-Caritas Scotland (1 Členovia)
 • Caritas Slovakia (1 Členovia)
 • Caritas Slovenia (1 Členovia)
 • Caritas Spain (1 Členovia)
 • Caritas Sweden (1 Členovia)
 • Caritas Switzerland (1 Členovia)
 • Caritas Turkey (1 Členovia)
 • Caritas Slovakia (1 Členovia)
 • Caritas of the Geek Catholic Church in Ukraine (1 Členovia)
 • Caritas of the Roman Catholic Church in Ukraine (1 Členovia)
 • Caritas Serbia and Montenegro (1 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • ALBÁNSKO
 • ANDORA
 • ARMÉNSKO
 • BIELORUSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • GRUZÍNSKO
 • ISLAND
 • MOLDAVSKÁ REPUBLIKA
 • MONAKO
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO
 • UKRAJINA
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
-Platform of European Social NGOs (Social Platform)
-European Anti Poverty Network (EAPN)
-European NGO Confederation for Relief and Development (CONCORD)
-Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (NGO Voice)
- Social Services Europe (SSE)
-European Policy Center (EPC)
-EurActiv (EurActor member)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 1 812 075
z toho financovanie z verejných zdrojov: 586 979
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 586 979
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1 225 096
- dary:
- členské: 72 835
Statutory membership fees from member organisations : 1 152 261
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 800000  € a < 900000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

cost estimation based on the principle of full cost recovery

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.