Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Caritas Europa

Identifikačné číslo v Registri: 6082564924-85
Dátum registrácie: 06/01/2009 15:06:53

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 19/02/2015 14:00:27
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19/02/2015 14:00:27
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 19/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Caritas Europa

International association under Belgian law

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Rue de Pascale, 4
1040 Brussels
BELGICKO

(+32 2) 280 02 80

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jorge Nuño-Mayer

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Peter Verhaeghe

Policy officer

    Ciele a poslanie

Caritas Europa is the umbrella organisation of the European network of 49 Caritas member organisations, working in 46 European countries.

Caritas Europa focuses its activities on policy issues related to poverty and social inequality, migration and asylum within all countries of Europe, and issues of emergency humanitarian assistance and international development throughout the world.

With regard to these issues, the organisation develops policies for political advocacy at European level as well as at national level. The organisation is strongly involved in supporting the activities of its Member Organisations and those in the wider Caritas Internationalis confederation.

In a profound commitment to fight poverty and social exclusion and to promote human development, social justice and sustainable social systems in Europe and throughout the world, Caritas Europa brings together the human, technical and financial resources of its member organisations.

Selected strategic goals for the period 2011 – 2020 currently under implementation are the following.

Priority Area I - Advocacy: Caritas Europa aims to improve the quality of life of people experiencing poverty or in a situation of vulnerability by advocating for integral human development and social justice.

Priority Area II - Humanitarian coordination and learning: Caritas Europa responds as a professional and effective actor to humanitarian crises in Europe and, situated within the global response of Caritas Internationalis, also all over the world.

Priority area III - strengthening the network: Caritas Europa aims to increase the impact of its common action. It promotes the mutual support and performance of its members.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Europe 2020 strategy
The Common European Asylum System
EU Strategy for Disaster Risk Reduction in developing countries
post MDG agenda

annual Crisis Monitoring Report and Country Reports


 

Nie

Nie

Nie

Active ageing, intergenerational solidarity & family policies
Children's rights
Extreme poverty and human rights
Social economy
Youth Issues

Nie

Current/forthcoming main advocacy/lobbying subjects of Caritas Europa are the following.

-Poverty, in particular child poverty
-The future of the Welfare State
-Migration and human rights
-Labour migration
-Family reunification
-Irregular migration
-Integration of migrants
-External dimension of EU migration and asylum policies
-EU Strategy for Disaster Risk Reduction in developing countries
-Respect of International Humanitarian Law, including the protection of civilians among whom the humanitarian workers
-food security
-post MDG agenda
-Policy Coherence for Development
-Links between migration and development

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 5   75%: 3   50%: 4   25%: 2

14

9,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Peter VERHAEGHE 13/01/2015 09/01/2016
Marc SOMERS 13/01/2015 09/01/2016
Karolina BABICKA 27/02/2015 25/02/2016
Marie TEMPESTA 20/08/2015 19/08/2016
Silvia SINIBALDI 17/10/2014 15/10/2015
Marco Pasquale ALIOTTA 23/01/2015 21/01/2016
Jorge NUNO MAYER 14/01/2015 12/01/2016
Alberto PUYO 04/11/2014 30/10/2015
Shannon PFOHMAN 15/10/2014 13/10/2015

    Oblasti záujmu

 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

Caritas Albania(1),
Caritas Andorra(1),
Caritas Armenia(1),
Caritas Austria(1),
Caritas Belarus(1),
Caritas Belgium (Communauté francophone et germanophone)(1),
Caritas International Belgium(1),
Caritas Belgium (Vlaanderen)(1),
Caritas Bosnia and Herzegovina(1),
Caritas Bulgaria(1),
Caritas Czech Republic(1),
Caritas Denmark(1),
CAFOD-Caritas England and Wales(1),
CASC-Catholic Agency for Social Concern (England)(1),
Caritas Estonia(1),
Caritas Finland(1),
Secours Catholique-Caritas France(1),
Caritas Georgia(1),
DCV-Caritas Germany(1),
Caritas Greece(1),
Caritas Hungary(1),
Caritas Iceland(1),
Caritas Ireland(1),
Caritas Italy(1),
Caritas Latvia(1),
Caritas Lithuania(1),
Caritas Luxembourg(1),
Caritas Macedonia(1),
Caritas Malta(1),
Caritas Moldavia(1),
Caritas Monaco(1),
Caritas Netherlands(1),
Caritas Norway(1),
Caritas Poland(1),
Caritas Portugal(1),
Caritas Romania(1),
Federal Caritas of Russia(1),
SCIAF-Caritas Scotland(1),
Caritas Slovakia(1),
Caritas Slovenia(1),
Caritas Spain(1),
Caritas Sweden(1),
Caritas Switzerland(1),
Caritas Turkey(1),
Caritas Slovakia(1),
Caritas of the Geek Catholic Church in Ukraine(1),
Caritas of the Roman Catholic Church in Ukraine(1),
Caritas Serbia and Montenegro(1)

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • ALBÁNSKO
 • ANDORA
 • ARMÉNSKO
 • BIELORUSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • GRUZÍNSKO
 • ISLAND
 • MOLDAVSKÁ REPUBLIKA
 • MONAKO
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO
 • UKRAJINA

-Platform of European Social NGOs (Social Platform)
-European Anti Poverty Network (EAPN)
-European NGO Confederation for Relief and Development (CONCORD)
-Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (NGO Voice)
- Social Services Europe (SSE)
-European Policy Center (EPC)
-EurActiv (EurActor member)

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 900 000 € a < 999 999 €

1 807 794 €

725 694 €

 €

725 694 €

EASI Program

1 082 100 €

79 500 €

1 000 000 €

2 600 €

cost estimation based on the principle of full cost recovery

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.