Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Institut für Fußball und Gesellschaft

Id-nummer i registret: 60818092532-61
Registreringsdag: 2009-10-21 17:23:23

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-08 12:41:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-08 10:03:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Institut für Fußball und Gesellschaft
Förkortning: IFG
Associationsform (rättslig ställning): nicht verfügbar
Webbplats: http://www.ifg.edff.net/

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Schüngel
Befattning: Sprecher

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: H.-Georg Lützenkirchen
Befattning: Politologe

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Plauenerstrasse  56
44139 Dortmund
TYSKLAND
Telefon: (+49) 1713195595
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: IFG Office
Ansgar Soll
Möllerstrasse 34
D - 44137 Dortmund

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Forschung, Beratung, Projektentwicklung und Evaluation zum Themenfeld Sport, speziell Fußball und Gesellschaft
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


keine

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Idrott
 • Kultur
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 10
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • ESTLAND
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 08/2012 - 08/2013
Total budget: 36 000
därav offentlig finansiering: 36 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 36 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.