Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Institut für Fußball und Gesellschaft

Tunnistenumero rekisterissä: 60818092532-61
Rekisteröintipäivä: 21.10.2009 17:23:23

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 25.9.2014 15:26:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 25.9.2014 15:26:00


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Institut für Fußball und Gesellschaft
Lyhenne: IFG
Organisaation oikeudellinen muoto: nicht verfügbar
Internet-osoite: http://www.ifg.edff.net/

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Peter Schüngel
Tehtävä organisaatiossa: Sprecher

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: H.-Georg Lützenkirchen
Tehtävä organisaatiossa: Politologe

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Plauenerstrasse  56
44139 Dortmund
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 1713195595
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: IFG Office
Ansgar Soll
Möllerstrasse 34
D - 44137 Dortmund

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Forschung, Beratung, Projektentwicklung und Evaluation zum Themenfeld Sport, speziell Fußball und Gesellschaft
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


keine

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Nuoret
 • Urheilu

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 10
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITÄVALTA
 • PUOLA
 • SAKSA
 • VIRO

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 08/2013 - 08/2014
Kokonaisbudjetti: 36 000
josta julkista rahoitusta: 36 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 36 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.