Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 60762921532-05
Datum registrace: 16/04/2009 15:30:27

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/03/2015 17:17:23
Datum poslední roční aktualizace je: 06/03/2015 17:17:23
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V.

vdp

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Georgenstrasse, 21
10117 Berlin
NĚMECKO

(+49 30) 20915100

Avenue Michel Ange 13
1000 Brüssel
BELGIE

(+32) 7324638

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jens Tolckmitt

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Wolfgang Kälberer

Bereichsleiter Europäische Union

    Cíle a úkoly

Zu den Zielen des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken gehören

· die Wahrnehmung der Rechte und Interessen der Pfandbriefbanken einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit auf den Gebieten der Kapitalmarkt-, Staats-, Immobilien- und Schiffsfinanzierungs-, der Steuerpolitik sowie der Rechtsgestaltung.
· die Unterstützung und Beratung der gesetzgebenden Körperschaften und Behörden auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene in allen die Pfandbriefbanken betreffenden Angelegenheiten.
· die Wahrnehmung der Interessen der Pfandbriefbanken gegenüber anderen nationalen, europäischen und
internationalen Berufsverbänden.
· die Mitgliedschaft in nationalen, europäischen oder internationalen Berufsverbänden oder die Beteiligung an Unternehmen gleich welcher Gesellschaftsform, soweit Mitgliedschaft oder Beteiligung dem Verbandszweck oder den Mitgliedern des Verbandes dienen.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Bankaufsichtsrecht
Kapitalmarktunion
Harmonisierung Covered Bonds


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Alle für den Finanzdienstleistungsbereich maßgeblichen Themen.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Inga Hager 23/04/2015 21/04/2016

    Oblasti zájmu

 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci

    Členství a příslušnost

www.pfandbrief.de

Der vdp ist Mitglied des:
- Europäischen Hypothekenverbandes (EHV)
- European Covered Bond Council (ECBC)
- The Europen Group of Valuers' Associations (TEGoVA)

Der Verband arbeitet auch mit den anderen deutschen kreditwirtschaftlichen Spitzenverbänden in der Arbeitsgemeinschaft 'Die Deutsche Kreditwirtschaft' (DK) zusammen.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

200 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.