Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 60762921532-05
Datum registrace: 16.4.09 15:30:27

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 20.3.14 14:19:26
Datum poslední roční aktualizace je 20.3.14 14:19:26


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V.
Zkratka: vdp
Právní forma eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.pfandbrief.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jens Tolckmitt
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Wolfgang Kälberer
Funkce: Bereichsleiter Europäische Union

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Georgenstrasse  21
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49 30) 20915100
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Büro Brüssel des vdp:

Avenue Michel Ange 13
B-1000 Brüssel

Tel. +32-2-732 46 38

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Zu den Zielen des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken gehören

· die Wahrnehmung der Rechte und Interessen der Pfandbriefbanken einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit auf den Gebieten der Kapitalmarkt-, Staats-, Immobilien- und Schiffsfinanzierungs-, der Steuerpolitik sowie der Rechtsgestaltung.
· die Unterstützung und Beratung der gesetzgebenden Körperschaften und Behörden auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene in allen die Pfandbriefbanken betreffenden Angelegenheiten.
· die Wahrnehmung der Interessen der Pfandbriefbanken gegenüber anderen nationalen, europäischen und
internationalen Berufsverbänden.
· die Mitgliedschaft in nationalen, europäischen oder internationalen Berufsverbänden oder die Beteiligung an Unternehmen gleich welcher Gesellschaftsform, soweit Mitgliedschaft oder Beteiligung dem Verbandszweck oder den Mitgliedern des Verbandes dienen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2,5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Inga Hager 20.2.14 18.2.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Alle für den Finanzdienstleistungsbereich maßgeblichen Themen.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Der vdp ist Mitglied des:
- Europäischen Hypothekenverbandes (EHV)
- European Covered Bond Council (ECBC)
- The Europen Group of Valuers' Associations (TEGoVA)

Der Verband arbeitet auch mit den anderen deutschen kreditwirtschaftlichen Spitzenverbänden in der Arbeitsgemeinschaft 'Die Deutsche Kreditwirtschaft' (DK) zusammen.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 200 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.