Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Journalismfund.eu

Identifikavimo numeris Registre: 60704054660-70
Registracijos data: 10.12.2 14.57.40

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.19 12.13.12
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.19 12.13.12


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Journalismfund.eu
Akronimas:
Teisinis statusas: vzw
Svetainė: http://www.journalismfund.eu

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ides Debruyne
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Brigitte Alfter
Pareigos: Chair

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rozenweg  4B
1731 Zellik
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 27055919
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Journalismfund.eu vzw (formerly known as Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw) is an independent non‐profit organisation established with the purpose of promoting quality cross-border and in-depth journalism in Europe.

Why we exist

Globalisation has had an enormous impact on the way we live. Business and trade take place across borders, political decisions are made on international level, criminal networks operate in various countries. Society is more international and more complex than ever before.

At the same time news media, faced with increasing financial pressure, seem to be moving in the opposite direction. More news items have to be produced, there is little time for research and international news is being cut back on. Cross-border investigative journalism fits into no traditional business model whatsoever. As a result, journalists who want to look into matters thoroughly or focus on topics that exceed national borders don't get the chance to do so.

What we do

Journalismfund.eu supports journalists who have good ideas for quality in-depth and cross-border research. We focus on two ways of doing so, through our projects. The first is by giving working grants to journalists that enable them to work on a project over a longer period of time. The second is by providing networking opportunities for the investigative journalism community to share ideas and methods.

We have a particular focus on Europe and hope to add to the creation of a European public sphere.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Promoting quality cross-border and in-depth journalism in Europe

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 150
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Journalismfund.eu is a member of the Global Investigative Journalism Network.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 820 407
viešųjų lėšų dalis: 350 026
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 50 026
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 300 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 470 381
- dovanotos lėšos: 352 000
- narystės mokesčiai: 6 323
Andere bedrijfsopbrengsten (intrest, recuperatie kosten, ...) : 112 058
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Journalismfund.eu is supported by Open Society Foundations and Adessium Foundation

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.