Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Council for European Palestinian Relations

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 60574176433-83
Data Reġistrazzjoni: 16/08/2011 11:56:29

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 21/07/2014 21:56:36
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 21/07/2014 21:56:36


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Council for European Palestinian Relations
Akronimu: CEPR
Statut legali: ASBL
Websajt: http://thecepr.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Arafat Shoukri
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  James Tuite
Kariga: Parliamentary Officer

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 39 rue Montoyer 39 
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2 503 5402
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Council for European Palestinian Relations (CEPR) is an independent not-for-profit organisation which has been established to promote dialogue and understanding between European, Palestinian and Arab parliamentarians and policy-makers. It seeks a resolution to the Israeli-Palestinian conflict based on justice and the restoration of Palestinian rights in accordance with international humanitarian and human rights law.
Aims and Values:-
Peace based on justice and the restitution of Palestinian rights
Respect for international law, the United Nations Charter, UN Resolutions and the Universal Declaration of Human Rights
A more robust EU foreign policy to the Occupied Palestinian Territories that will promote and defend Palestinian rights and self-determination
Inter-governmental dialogue to facilitate diplomacy and a greater understanding of the Israeli-Palestinian conflict.
Our Mission:-
To strengthen European-Palestinian relations and provide greater understanding of Palestinian issues for legislators and policy-makers
Develop Europe's role in promoting and defending Palestinian rights
Facilitate parliamentary delegations and dialogue between governments and policy-makers across Europe and the Arab world
Produce accurate, up-to-the-minute research and reports to highlight the situation confronting Palestinians.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The CEPR organises delegations of European parliamentarians and policy-makers to visit the Occupied Palestinian Territories and neighbouring countries which host Palestinian refugees. This enables delegates to witness at first-hand the situation confronting Palestinians and to gather information so that they can pursue policy changes from an informed and evidence-based perspective.
The CEPR is funded by individual donations from around the world in compliance with Belgian and UK legal requirements. It does not accept funds from any individuals or bodies whose objectives are inimical to the interests of peace and justice.
We have organised delegations to The West Bank; Israel; Gaza; Syria; Lebanon; Egypt; Tunisia; and Qatar. The purpose is to engage politicians with the issues on the ground or to arrange high level meetings with European and Middle Eastern leaders to further the aims of CEPR.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Baġit
 • Dwana
 • Għajnuna umanitarja
 • Kummerċ
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 3
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU
 • IR-RENJU UNIT

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 08/2012 - 08/2013
Baġit globali: 155,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 0
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali: 0
- minn sors infranazzjonali: 0
minn sorsi oħrajn: 155,000
- donazzjonijiet: 155,000
- miżati tal-membri: 0
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The CEPR is an independent non-profit and non-partisan organization registered in Belgium (BE 0828.629.725)

The CEPR is funded by individual donations from around the world in compliance with Belgian and UK legal requirements. It does not accept funds from any individuals or bodies whose objectives are inimical to the interests of peace and justice.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.