Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

UTZ Certified

Identifikačné číslo v Registri: 60554685648-73
Dátum registrácie: 13/04/2011 16:32:20

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/03/2015 11:53:29
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/03/2015 11:53:29
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

UTZ Certified

Foundation

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

De Ruyterkade, 6 bg
1013 AA Amsterdam
HOLANDSKO

(+31) 205308000

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Han De Groot

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Sabine Bierema

Public Affairs

    Ciele a poslanie

UTZ Certified is one of the largest sustainability programs for coffee, cocoa and tea in the world: one-third of all coffee that is sustainably traded worldwide is certified by UTZ. By working with mainstream companies which buy raw materials in large volumes, we can improve the standard of living of as many farmers as possible at a high pace.

UTZ Certified is convinced that increasing sustainability should also reinforce the independent position of farmers. This is why farmers are trained in the professionalization of their agricultural practice and operational management. This improves the quality of their products and allows them to produce higher volumes at lower costs. This in turn enables the farmers to negotiate a better price for a better product and to improve their standard of living. Moreover, farmers who work with UTZ CERTIFIED in the global marketplace receive a premium for their crop and they don’t have to pay for taking part in the program.

By working with a strict Code of Conduct, UTZ Certified sets stringent requirements for the farmers when it comes to the sustainable growing of coffee, cocoa and tea. Farmers are trained in the area of business skills, labor conditions and environmental management and their operational management is checked by independent third parties. The UTZ Certified tracking system subsequently insures that the raw materials have actually been grown and harvested in a responsible manner.

We want to achieve sustainable agricultural supply chains, where:
– Farmers are professionals implementing good practices;
– The food industry takes responsibility by demanding and rewarding sustainable production;
– Consumers can trust their brands and buy products which meet their expectations

UTZ Certified’s field support, traceability system and certification enables markets to reward good practices.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

UTZ follows the policy areas of food labeling, public procurement, sustainable development and related subjects.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Sustainable agricultural supply chains

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Obchod
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

80

 • HOLANDSKO
 • BRAZÍLIA
 • ČÍNA
 • ETIÓPIA
 • GHANA
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • JAPONSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KEŇA
 • KOSTARIKA
 • NIKARAGUA
 • PERU
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO
 • VIETNAM

UTZ Certified is a full member of the ISEAL Alliance, an international non-profit membership organisation that codifies best practices for the design and implementation of international, voluntary social and environmental standards systems.

UTZ Certified is furthermore a member of Partos, the national platform for Dutch civil society organisations in the international development cooperation sector.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

9 480 000 €

150 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

150 000 €

9 330 000 €

500 333 €

0 €

7 644 000 €

447 000 €

500 000 €

16 667 €

222 000 €

For the UTZ Certified Annual Reports please see: https://www.utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/2074

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.