Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

UTZ Certified

Identifikačné číslo v Registri: 60554685648-73
Dátum registrácie: 13.4.2011 16:32:20

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.4.2014 11:44:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.4.2014 11:40:56


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: UTZ Certified
Skratka:
Právna forma: Foundation
Internetová stránka: http://www.utzcertified.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Han De Groot
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Sabine Bierema
Funkcia: Public Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: De Ruyterkade  6 bg
1013 AA Amsterdam
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 205308000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: UTZ Certified is one of the largest sustainability programs for coffee, cocoa and tea in the world: one-third of all coffee that is sustainably traded worldwide is certified by UTZ. By working with mainstream companies which buy raw materials in large volumes, we can improve the standard of living of as many farmers as possible at a high pace.

UTZ Certified is convinced that increasing sustainability should also reinforce the independent position of farmers. This is why farmers are trained in the professionalization of their agricultural practice and operational management. This improves the quality of their products and allows them to produce higher volumes at lower costs. This in turn enables the farmers to negotiate a better price for a better product and to improve their standard of living. Moreover, farmers who work with UTZ CERTIFIED in the global marketplace receive a premium for their crop and they don’t have to pay for taking part in the program.

By working with a strict Code of Conduct, UTZ Certified sets stringent requirements for the farmers when it comes to the sustainable growing of coffee, cocoa and tea. Farmers are trained in the area of business skills, labor conditions and environmental management and their operational management is checked by independent third parties. The UTZ Certified tracking system subsequently insures that the raw materials have actually been grown and harvested in a responsible manner.

We want to achieve sustainable agricultural supply chains, where:
– Farmers are professionals implementing good practices;
– The food industry takes responsibility by demanding and rewarding sustainable production;
– Consumers can trust their brands and buy products which meet their expectations

UTZ Certified’s field support, traceability system and certification enables markets to reward good practices.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Sustainable agricultural supply chains

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Obchod
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 80
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • HOLANDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
UTZ Certified is a full member of the ISEAL Alliance, an international non-profit membership organisation that codifies best practices for the design and implementation of international, voluntary social and environmental standards systems.
UTZ Certified is furthermore a member of Partos, the national platform for Dutch civil society organisations in the international development cooperation sector.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 9 480 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 150 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 150 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 9 330 000
- dary: 500 333
- členské: 0
Fee income (self generated) : 7 644 000
Contribution Cocoa Private Sector : 447 000
Nationale Postcode Loterij : 500 000
Hivos : 16 667
Ford Foundation : 222 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

For the UTZ Certified Annual Reports please see: https://www.utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/2074

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.