Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

UTZ Certified

Identifikavimo numeris Registre: 60554685648-73
Registracijos data: 11.4.13 16.32.20

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.14 11.44.09
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.14 11.40.56


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: UTZ Certified
Akronimas:
Teisinis statusas: Foundation
Svetainė: http://www.utzcertified.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Han De Groot
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sabine Bierema
Pareigos: Public Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: De Ruyterkade  6 bg
1013 AA Amsterdam
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+31) 205308000
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: UTZ Certified is one of the largest sustainability programs for coffee, cocoa and tea in the world: one-third of all coffee that is sustainably traded worldwide is certified by UTZ. By working with mainstream companies which buy raw materials in large volumes, we can improve the standard of living of as many farmers as possible at a high pace.

UTZ Certified is convinced that increasing sustainability should also reinforce the independent position of farmers. This is why farmers are trained in the professionalization of their agricultural practice and operational management. This improves the quality of their products and allows them to produce higher volumes at lower costs. This in turn enables the farmers to negotiate a better price for a better product and to improve their standard of living. Moreover, farmers who work with UTZ CERTIFIED in the global marketplace receive a premium for their crop and they don’t have to pay for taking part in the program.

By working with a strict Code of Conduct, UTZ Certified sets stringent requirements for the farmers when it comes to the sustainable growing of coffee, cocoa and tea. Farmers are trained in the area of business skills, labor conditions and environmental management and their operational management is checked by independent third parties. The UTZ Certified tracking system subsequently insures that the raw materials have actually been grown and harvested in a responsible manner.

We want to achieve sustainable agricultural supply chains, where:
– Farmers are professionals implementing good practices;
– The food industry takes responsibility by demanding and rewarding sustainable production;
– Consumers can trust their brands and buy products which meet their expectations

UTZ Certified’s field support, traceability system and certification enables markets to reward good practices.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Sustainable agricultural supply chains

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Maisto sauga
 • Prekyba
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 80
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • NYDERLANDAI

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
UTZ Certified is a full member of the ISEAL Alliance, an international non-profit membership organisation that codifies best practices for the design and implementation of international, voluntary social and environmental standards systems.
UTZ Certified is furthermore a member of Partos, the national platform for Dutch civil society organisations in the international development cooperation sector.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 9 480 000
viešųjų lėšų dalis: 150 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 150 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 9 330 000
- dovanotos lėšos: 500 333
- narystės mokesčiai: 0
Fee income (self generated) : 7 644 000
Contribution Cocoa Private Sector : 447 000
Nationale Postcode Loterij : 500 000
Hivos : 16 667
Ford Foundation : 222 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

For the UTZ Certified Annual Reports please see: https://www.utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/2074

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.