Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

UTZ Certified

Identifikavimo numeris Registre: 60554685648-73
Registracijos data: 13/04/2011 16:32:20

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 03/03/2015 11:53:29
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 03/03/2015 11:53:29
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 03/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

UTZ Certified

Foundation

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

De Ruyterkade, 6 bg
1013 AA Amsterdam
NYDERLANDAI

(+31) 205308000

    Teisiškai atsakingas asmuo

Han De Groot

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Sabine Bierema

Public Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

UTZ Certified is one of the largest sustainability programs for coffee, cocoa and tea in the world: one-third of all coffee that is sustainably traded worldwide is certified by UTZ. By working with mainstream companies which buy raw materials in large volumes, we can improve the standard of living of as many farmers as possible at a high pace.

UTZ Certified is convinced that increasing sustainability should also reinforce the independent position of farmers. This is why farmers are trained in the professionalization of their agricultural practice and operational management. This improves the quality of their products and allows them to produce higher volumes at lower costs. This in turn enables the farmers to negotiate a better price for a better product and to improve their standard of living. Moreover, farmers who work with UTZ CERTIFIED in the global marketplace receive a premium for their crop and they don’t have to pay for taking part in the program.

By working with a strict Code of Conduct, UTZ Certified sets stringent requirements for the farmers when it comes to the sustainable growing of coffee, cocoa and tea. Farmers are trained in the area of business skills, labor conditions and environmental management and their operational management is checked by independent third parties. The UTZ Certified tracking system subsequently insures that the raw materials have actually been grown and harvested in a responsible manner.

We want to achieve sustainable agricultural supply chains, where:
– Farmers are professionals implementing good practices;
– The food industry takes responsibility by demanding and rewarding sustainable production;
– Consumers can trust their brands and buy products which meet their expectations

UTZ Certified’s field support, traceability system and certification enables markets to reward good practices.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

UTZ follows the policy areas of food labeling, public procurement, sustainable development and related subjects.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Sustainable agricultural supply chains

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Maisto sauga
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

80

 • NYDERLANDAI
 • BRAZILIJA
 • DRAMBLIO KAULO KRANTAS
 • ETIOPIJA
 • GANA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • JAPONIJA
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • KENIJA
 • KINIJA
 • KOSTA RIKA
 • NIKARAGVA
 • PERU
 • PIETŲ AFRIKA
 • ŠVEICARIJA
 • TURKIJA
 • VIETNAMAS

UTZ Certified is a full member of the ISEAL Alliance, an international non-profit membership organisation that codifies best practices for the design and implementation of international, voluntary social and environmental standards systems.

UTZ Certified is furthermore a member of Partos, the national platform for Dutch civil society organisations in the international development cooperation sector.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

9 480 000 €

150 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

150 000 €

9 330 000 €

500 333 €

0 €

7 644 000 €

447 000 €

500 000 €

16 667 €

222 000 €

For the UTZ Certified Annual Reports please see: https://www.utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/2074

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.