Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

UTZ Certified

Αριθμός μητρώου: 60554685648-73
ημερομηνία της εγγραφής: 13/4/2011 4:32:20 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 14/4/2014 11:44:09 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 14/4/2014 11:40:56 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: UTZ Certified
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Foundation
Δικτυακός τόπος: http://www.utzcertified.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Han De Groot
Θέση: Executive Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Sabine Bierema
Θέση: Public Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 6 bg De Ruyterkade 
1013 AA Amsterdam
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+31) 205308000
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: UTZ Certified is one of the largest sustainability programs for coffee, cocoa and tea in the world: one-third of all coffee that is sustainably traded worldwide is certified by UTZ. By working with mainstream companies which buy raw materials in large volumes, we can improve the standard of living of as many farmers as possible at a high pace.

UTZ Certified is convinced that increasing sustainability should also reinforce the independent position of farmers. This is why farmers are trained in the professionalization of their agricultural practice and operational management. This improves the quality of their products and allows them to produce higher volumes at lower costs. This in turn enables the farmers to negotiate a better price for a better product and to improve their standard of living. Moreover, farmers who work with UTZ CERTIFIED in the global marketplace receive a premium for their crop and they don’t have to pay for taking part in the program.

By working with a strict Code of Conduct, UTZ Certified sets stringent requirements for the farmers when it comes to the sustainable growing of coffee, cocoa and tea. Farmers are trained in the area of business skills, labor conditions and environmental management and their operational management is checked by independent third parties. The UTZ Certified tracking system subsequently insures that the raw materials have actually been grown and harvested in a responsible manner.

We want to achieve sustainable agricultural supply chains, where:
– Farmers are professionals implementing good practices;
– The food industry takes responsibility by demanding and rewarding sustainable production;
– Consumers can trust their brands and buy products which meet their expectations

UTZ Certified’s field support, traceability system and certification enables markets to reward good practices.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Sustainable agricultural supply chains

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Εμπόριο
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 80
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
UTZ Certified is a full member of the ISEAL Alliance, an international non-profit membership organisation that codifies best practices for the design and implementation of international, voluntary social and environmental standards systems.
UTZ Certified is furthermore a member of Partos, the national platform for Dutch civil society organisations in the international development cooperation sector.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 9.480.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 150.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 150.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 9.330.000
- δωρεές: 500.333
- συνδρομές μελών: 0
Fee income (self generated) : 7.644.000
Contribution Cocoa Private Sector : 447.000
Nationale Postcode Loterij : 500.000
Hivos : 16.667
Ford Foundation : 222.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

For the UTZ Certified Annual Reports please see: https://www.utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/2074

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.