Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Österreichischer Falknerbund

Id-nummer i registret: 60493957923-62
Registreringsdag: 2012-02-01 10:06:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-07 17:57:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-07 17:57:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Österreichischer Falknerbund
Förkortning: ÖFB
Associationsform (rättslig ställning): Verein
Webbplats: http://falknerbund.com

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dr. Harald Barsch
Befattning: Präsident

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mag. Christian Habich
Befattning: IAF Delegierter / CIC Delegierter

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Göriach  18
9064 Pischeldorf
ÖSTERRIKE
Telefon: (+43) 42242795
Fax: (+43) 422429598
Andra adressuppgifter: Österreichischer Zentralverband für Falknerei, Greifvogelschutz und Greifvogelkunde, Gründungsjahr 1950

Mitglied der IAF - The International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey
Mitglied im CIC - Internationaler Jagdrat zur Erhaltung des Wildes

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Zentralverband für Falknerei, Greifvogelschutz und Greifvogelkunde

Die Falknerei hat in Österreich den Status eines immateriellen Kulturerbes der UNESCO.

Der ÖFB setzt sich seit 1950 für die langfristige Erhaltung der Falknerei in Österreich ein, wo die Falknerei eine über 1000 jährige Geschichte hat und ist Vorreiter in Sachen Greifvogelschutz, Ausbildung und falknerische Öffentlichkeitsarbeit.
Dies manifestiert sich vor allem in unserer Arbeit zur öffentlichen Bewusstseinsbildung in Sachen Greifvögel und deren Schutz, als auch in verschiedensten Zucht und Auswilderungsprogrammen, die der ÖFB selbst durchführt bzw. auf internationaler Ebene auch finanziell unterstützt.

Das Hauptziel ist den Auftrag der UNESCO entsprechend der Eintragung in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes zu erfüllen.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Invasive Species Legislation, Bird Directive, Animal Health issues

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Regionalpolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 400
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • ÖSTERRIKE
 • SLOVAKIEN
 • STORBRITANNIEN
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Mitglied der IAF - The International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey
Mitglied im CIC - Internationaler Jagdrat zur Erhaltung des Wildes

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 12 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 12 000
- gåvor: 2 000
- medlemsavgifter: 10 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.