Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Österreichischer Falknerbund

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 60493957923-62
Data Reġistrazzjoni: 01/02/2012 10:06:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/01/2014 17:57:59
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/01/2014 17:57:59


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Österreichischer Falknerbund
Akronimu: ÖFB
Statut legali: Verein
Websajt: http://falknerbund.com

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dr. Harald Barsch
Kariga: Präsident

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Mag. Christian Habich
Kariga: IAF Delegierter / CIC Delegierter

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 18 Göriach 
Pischeldorf 9064
L-AWSTRIJA
Numru tat-telefon: (+43) 42242795
Numru tal-faks: (+43) 422429598
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Österreichischer Zentralverband für Falknerei, Greifvogelschutz und Greifvogelkunde, Gründungsjahr 1950

Mitglied der IAF - The International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey
Mitglied im CIC - Internationaler Jagdrat zur Erhaltung des Wildes

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Zentralverband für Falknerei, Greifvogelschutz und Greifvogelkunde

Die Falknerei hat in Österreich den Status eines immateriellen Kulturerbes der UNESCO.

Der ÖFB setzt sich seit 1950 für die langfristige Erhaltung der Falknerei in Österreich ein, wo die Falknerei eine über 1000 jährige Geschichte hat und ist Vorreiter in Sachen Greifvogelschutz, Ausbildung und falknerische Öffentlichkeitsarbeit.
Dies manifestiert sich vor allem in unserer Arbeit zur öffentlichen Bewusstseinsbildung in Sachen Greifvögel und deren Schutz, als auch in verschiedensten Zucht und Auswilderungsprogrammen, die der ÖFB selbst durchführt bzw. auf internationaler Ebene auch finanziell unterstützt.

Das Hauptziel ist den Auftrag der UNESCO entsprechend der Eintragung in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes zu erfüllen.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Invasive Species Legislation, Bird Directive, Animal Health issues

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Politika reġjonali
 • Saħħa pubblika

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 400
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-BELĠJU
 • IL-ĠERMANJA
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • IS-SLOVAKKJA
 • L-AWSTRIJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Mitglied der IAF - The International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey
Mitglied im CIC - Internationaler Jagdrat zur Erhaltung des Wildes

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Baġit globali: 12,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 12,000
- donazzjonijiet: 2,000
- miżati tal-membri: 10,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.