Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

SOCIETA' EUROPEA per lo SVILUPPO e l'INNOVAZIONE

Tunnistenumero rekisterissä: 60475052559-01
Rekisteröintipäivä: 28.10.2009 2:56:09

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 27.10.2013 9:05:21
Edellinen vuotuinen päivitys: 27.10.2013 9:05:21


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: SOCIETA' EUROPEA per lo SVILUPPO e l'INNOVAZIONE
Lyhenne: SESI srl
Organisaation oikeudellinen muoto: societa' a responsabilita' limitata
Internet-osoite: http://www.eurosesi.eu

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: EMANUELE ITTA
Tehtävä organisaatiossa: AMMINISTRATORE UNICO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: EMANUELE ITTA
Tehtävä organisaatiossa: AMMINISTRATORE UNICO

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: REGINA ELENA  91
72021 FRANCAVILLA FONTANA
ITALIA
Puhelinnumero: (+0039) 328 94 32 491
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: SOCIETA ITALIANA DI CONSULENZA IN AFFARI ITALIANI,EUROPEI ED INTERNAZIONALI.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2,5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


BILANCIO 2014-2020

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
60 €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • GC SERVICE SRL


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • AISCAT

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.