Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

SOCIETA' EUROPEA per lo SVILUPPO e l'INNOVAZIONE

Tunnusnumber registris: 60475052559-01
Registreerimise kuupäev: 28/10/2009 02:56:09

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 26/04/2015 09:51:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26/04/2015 09:51:25
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 26/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

SOCIETA' EUROPEA per lo SVILUPPO e l'INNOVAZIONE

SESI srl

societa' a responsabilita' limitata

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

REGINA ELENA, 91
72021 FRANCAVILLA FONTANA
ITAALIA

(+0039) 328 94 32 491

    Juriidiliselt vastutav isik

EMANUELE ITTA

AMMINISTRATORE UNICO

    ELi asjade eest vastutav isik

EMANUELE ITTA

AMMINISTRATORE UNICO

    Eesmärgid ja ülesanded

SOCIETA ITALIANA DI CONSULENZA e RELAZIONI ISTITUZIONALI IN AFFARI ITALIANI,EUROPEI ED INTERNAZIONALI.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

FONDI EUROPEI
INFRASTRUTTURE
RELAZIONI ESTERNE
COMMISSIONE
PARLAMENTO


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

BILANCIO 2014-2020
NUOVA COMMISSIONE
NUOVO PARLAMENTO
TEN-T
CONCESSIONI e APPALTI
INFRASTRUTTURE

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1  

1

0,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

30 €

39 €

 • AISCAT Roma

 • BCG Milano

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.