Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

PwCIL

Identifikační číslo v rejstříku: 60402754518-05
Datum registrace: 12/11/2010 10:47:56

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 14/04/2015 08:56:52
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:52:21
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

PwCIL

PwC

“PwC” is not a company or corporate. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm.

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Embankment Place, 1
WC2N 6RH London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 207 583 5000

Square de Meeûs 35
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 25880492

    Osoba s právní odpovědností

pan  Javier Rubinstein

Global General Counsel, PwCIL

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Georg Kämpfer

Global Regulatory Leader

    Cíle a úkoly

PwC firms provide industry-focused assurance, tax and advisory services in the public and private sector. We have extensive experience working with government bodies throughout the European Union and beyond, on a wide range of subjects, such as integrated reporting, sustainability and climate change, corporate governance, employment, marcro-economics, healthcare, technology, and media. Please visit www.pwc.com for more information.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU Audit Legislation, Legislation in the area of Financial Reporting, Corporate Governance and Taxation, and other issues impacting member firms of PwCIL. By way of example, in recent years, the interest representational activities of PwCIL have largely focused on aspects of EU Audit legislation and its implementation across the 28 EU member states. Our principal concern was and is to ensure that the legislation would help enhance the quality of audits and financial reporting for the benefit of the capital markets both within the EU and around the world.
Forward looking, we welcome the opportunity to reflect on the future role of the audit, financial reporting, corporate reporting, tax, CSR, and areas that would assist the EC objective of fostering jobs and growth..


 

Ne

Ne

Expert group on the Evaluation of the IAS Regulation
Petr Kriz, PwC Czechia, on behalf of FEE
Ago Vilu, PwC Estonia, on behalf of the Accounting Standards Board Estonia

Joint Transfer Pricing Forum
Isabel Verlinden, PwC Belgium

Platform for Tax Good Governance
Tanja Bender, PwC Netherlands
Friedrich Roedler, on behalf of PwC Austria

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 3  

3

3

The EU Regulatory & Public affairs office of PwC coordinates the network of Regulatory & Policy Leaders in the 28 EU member states with regard to proposed or adopted EU legislation on matters of direct concern to the PwC network and our business model (the multi-competency firm), such as EU Audit legislation, financial reporting and corporate governance. It is estimated that each of these Regulatory leaders spends less than 10% of their time on PwC interest representation to the European Commission and the European Parliament.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Helga D'heygere 30/07/2014 28/07/2015
Georg Kämpfer 05/09/2014 03/09/2015
Raymond Taylor 12/03/2015 10/03/2016
Jacomien VAN DEN HURK 03/10/2014 01/10/2015
André BROSE 02/09/2014 27/08/2015
Burkhard Eckes 30/04/2015 28/04/2016

    Oblasti zájmu

  • Daně
  • Hospodářské a finanční věci
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Spravedlnost a základní práva
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

CEPS, Friends of Europe, IFRI, QED, British Chamber of Commerce in Belgium, Financial Future Forum, ECGI, TABC, SEAP, EBIT

    Finanční údaje

07/2013  -  06/2014

>= 600 000 € a < 699 999 €

0 €

The PwC EU Regulatory and Public Affairs Office coordinates the network of Regulatory & Policy Leaders in the 28 EU member states with regard to (proposed or adopted) EU legislation on matters of direct concern to the PwC network, such as EU Audit legislation, financial reporting and corporate governance.

13 260 711 €

EU Financial Transparency System http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

0 €

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

PwC’s Global Annual Review 2014 was issued in October 2014 and can be downloaded on www.pwc.com/annualreview.

The Transparency Reports of PwC network firms in the 28 EU member states can be found on the following webpage: http://www.pwc.com/gx/en/european-public-affairs/eu-transparency-reports.jhtml

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.