Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

IFPI Representing recording industry worldwide

Identifikačné číslo v Registri: 60394321918-91
Dátum registrácie: 29/06/2009 11:16:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/02/2015 11:18:06
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/02/2015 11:18:06
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 16/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

IFPI Representing recording industry worldwide

I.F.P.I.

Swiss Verean

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

10 Piccadilly
W1J 0DD London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2078787900

40 Square de Meeus
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 5119208

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Frances Moore

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Daniel Friedlaender

Head of EU Communications and Public Affairs

    Ciele a poslanie

IFPI is a worldwide organisation representing the music industry. Its 3 main priorities are:
- Defending and extending rights of the industry around the world;
- Enforcement of the industry rights;
- Market access to third country markets

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

REDA report on CR Directive, EU legislative instrument on the role of intermediaries, Copyright reform, Enforcement, NET Neutrality, Data protection


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

IFPI is active in the field of copyright protection, internet issues, consumer affairs, international trade.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4   50%: 1  

5

4,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Olivia REGNIER 21/04/2015 17/04/2016
Frances Moore 10/09/2014 08/09/2015
MAJA KAMBOVSKA 06/03/2015 04/03/2016
Xenia IWASZKO 21/04/2015 17/04/2016
Pasquangela BUDRONI 21/04/2015 17/04/2016
Paola PESSA 21/04/2015 17/04/2016
HANNA NYLUND 11/02/2015 04/08/2015
DANIEL FRIEDLAENDER 21/04/2015 17/04/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

AIM: Association of Independent Music
EIF: European Internet Foundation
BASCAP: Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy

    Finančné údaje

07/2013  -  06/2014

>= 1 000 000 € a < 1 249 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

IFPI is wholly financed by contributions from its member companies and national associations. We have no other form of financing.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.