Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

IFPI Representing recording industry worldwide

Identifikačné číslo v Registri: 60394321918-91
Dátum registrácie: 29.6.2009 11:16:28

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.6.2014 10:22:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.6.2014 10:22:03


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: IFPI Representing recording industry worldwide
Skratka: I.F.P.I.
Právna forma: Swiss Verean
Internetová stránka: http://www.ifpi.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Frances Moore
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Agata Pavía
Funkcia: Head EU Parliamentary Relations and Government Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Square de Meeus  40
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+322) 5119208
Fax: (+322) 5023077
Ďalšie kontaktné údaje: IFPI is an international organisation representing the music industry worldwide. It has 1300 member companies, including the major record companies, many small and medium sized record companies. It's head office is based in London.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: IFPI is a worldwide organisation representing the music industry. Its 3 main priorities are:
- Defending and extending rights of the industry around the world;
- Enforcement of the industry rights;
- Market access to third country markets
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
MAJA KAMBOVSKA 22.3.2014 20.3.2015
Pasquangela BUDRONI 9.5.2014 7.5.2015
Olivia REGNIER 9.5.2014 7.5.2015
Xenia IWASZKO 9.5.2014 7.5.2015
Agata PAVIA LALAUZE 9.5.2014 7.5.2015
CARLOS RUIZ DE ASSIN 29.5.2014 27.9.2014
Paola PESSA 9.5.2014 7.5.2015
KRISTINA JANUSAUSKAITE 29.1.2014 24.1.2015
DANIEL FRIEDLAENDER 9.5.2014 7.5.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


IFPI is active in the field of copyright protection, internet issues, consumer affairs, international trade.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
AIM: Association of Independent Music
EIF: European Internet Foundation
BASCAP: Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy

Finančné údaje

Účtovný rok: 07/2013 - 06/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 1000000  € a < 1250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

IFPI is wholly financed by contributions from its member companies and national associations. We have no other form of financing.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.