Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

European Tyre & Rubber Manufacturers' Association

Identifikační číslo v rejstříku: 6025320863-10
Datum registrace: 23.12.08 14:26:47

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.11.13 12:33:38
Datum poslední roční aktualizace je 28.11.13 12:33:38


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: European Tyre & Rubber Manufacturers' Association
Zkratka: ETRMA
Právní forma Aisbl
Internetové stránky: http://www.etrma.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Fazilet CINARALP
Funkce: Secretary General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Fazilet CINARALP
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue des Arts  2 / Box 12
1210 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32 2) 218 49 40
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: ETRMA represents towards EU and international organisations the common interests of the 12 European tyre manufacturers i.e.:
- Bridgestone Europe
- Continental
- Cooper Tire
- Goodyear Dunlop Tires Europe
- Hankook Tire Europe
- Marangoni
- Michelin
- Mitas
- Nokian Tyres
- Pirelli Tyre
- Trelleborg Wheel Systems
- Apollo Vredestein

and of the national associations of rubber manufacturing industry located in Belgium (Federplast.be), Finland (RMAF), France (SNCP), Germany (wdk), Italy (Federazione Gomma Plastica), NL (NVR) and Spain (Consorcio).

The affiliated members are Brisa, the national association of rubber manufacturing industry located in UK (BTMA),HTA (Hungarian Tire Association) and PTIA (Polish Tyre Industry Association).

ETRMA contributes to ensuring the development, competitiveness and growth of the tyre and rubber industry in contributing to all the initiatives in favour of health, safety & environment protection, transport and road safety and access to third markets in coordination with the European public authorities.
ETRMA monitors EU policy regulatory initiatives and analyses their potential impact on the tyre & rubber manufacturing industry. As appropriate, it provides on behalf of its members, industry assessment and recommendations to the EU institutions.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Fazilet CINARALP 2.12.13 30.11.14
Jean-Pierre TAVERNE 2.12.13 30.11.14
Lorenzo ZULLO 2.12.13 30.11.14
Marta Conti 2.12.13 30.11.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


CO2, environment and safety tyre-related regulatory initiatives

REACH, Chemicals Legislation, Emission Trading Scheme, SEVESO III, Nanomaterial regulatory discussions, Rubber food contact, CLP

Waste Framework Directive and End-of-Waste discussions

Trade: FTAs, economic partnership negotiations, ….

Market surveillance – effective enforcement

Raw materials

Transport Policy

Type approval vehicles

Road Safety

Workers protection

Occupational exposure

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
ETRMA is a member of
- FAS (Forum Automobile and Society)
- IRSG (International Rubber Study Group)
- EPC
- WBCSD
- Business Europe
- Mobility for prosperity in Europe
- CEN, ISO
- OECD
- CheMi
- Brussels Water Alliance
- ECHA - stakeholder

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 600000  € a < 700000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.