Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

European Tyre & Rubber Manufacturers' Association

Identifikační číslo v rejstříku: 6025320863-10
Datum registrace: 23/12/2008 14:26:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/04/2015 09:03:54
Datum poslední roční aktualizace je: 24/04/2015 09:03:54
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

European Tyre & Rubber Manufacturers' Association

ETRMA

Aisbl

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Avenue des Arts, 2 / Box 12
1210 Brussels
BELGIE

(+32 2) 218 49 40

    Osoba s právní odpovědností

paní  Fazilet CINARALP

Secretary General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Fazilet CINARALP

Secretary General

    Cíle a úkoly

ETRMA represents towards EU and international organisations the common interests of the 12 European tyre manufacturers i.e.:
- Bridgestone Europe
- Continental
- Cooper Tire
- Goodyear Dunlop Tires Europe
- Hankook Tire Europe
- Marangoni
- Michelin
- Mitas
- Nokian Tyres
- Pirelli Tyre
- Trelleborg Wheel Systems
- Apollo Vredestein

and of the national associations of rubber manufacturing industry located in Belgium (Federplast.be), Finland (RMAF), France (SNCP), Germany (wdk), Italy (Federazione Gomma Plastica), NL (NVR) and Spain (Consorcio).

The affiliated members are Brisa, the national association of rubber manufacturing industry located in UK (BTMA),HTA (Hungarian Tire Association) and PTIA (Polish Tyre Industry Association).

ETRMA contributes to ensuring the development, competitiveness and growth of the tyre and rubber industry in contributing to all the initiatives in favour of health, safety & environment protection, transport and road safety and access to third markets in coordination with the European public authorities.
ETRMA monitors EU policy regulatory initiatives and analyses their potential impact on the tyre & rubber manufacturing industry. As appropriate, it provides on behalf of its members, industry assessment and recommendations to the EU institutions.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

C02,Environent, noise, safety vehicle and tyre related
Reach, ETS,CLP,SevesoIII, Nanomaterial regulation, Rubber Food Contact/Drinking Waster legislation
WFD, Circular economy, EPR
Trade-FTAsd and econcomic partnerships
Market suriveillance and compliance
Transport Policy
Raw Material startgy
Employment & skills
Occupational exposure-workers protection
Type approval (vehicle and tyre)
Tyre Labelling
Road Safety

EU projects in which ETRMA is a partner: SafeRubber, Promotheus, EU Automotive Skills Council
Publications: Annual Activity Report, ELT Management report, Statistical Booklet, tyre-related leaflets


 

cars2020, HLG EIP on Raw Materials

Raw material supply group; ERTRAC; Roadworthiness Committee, MAAC

EGLA, MVWG, MVEG, CRITICAL RAW MATERIALS WG,ECHA EXPERTS GROUPS (Nanomaterials, GES, ECHA Forum), CO2-HDV/Editing Board, WGAT, PMP, Bio-based Expert Group, MAWG cars parts and tyres

Ne

Ne

CO2, environment and safety tyre-related regulatory initiatives

REACH, Chemicals Legislation, Emission Trading Scheme, SEVESO III, Nanomaterial regulatory discussions, Rubber food contact, CLP

Waste Framework Directive and End-of-Waste & EPR related issues

Trade: FTAs, economic partnership negotiations, ….

Market surveillance – effective enforcement

Raw materials

Transport Policy

Type approval vehicles

Road Safety

Workers protection

Occupational exposure
Circular Economy
Emplyment and skills

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 2   50%: 3  

5

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jean-Pierre TAVERNE 28/11/2014 26/11/2015
Marta Conti 28/11/2014 26/11/2015
Fazilet CINARALP 28/11/2014 26/11/2015
Lorenzo ZULLO 28/11/2014 26/11/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.etrma.org/about-etrma/members

ETRMA is a member of
- FAS (Forum Automobile and Society)
- IRSG (International Rubber Study Group)
- WBCSD
- Business Europe
- Mobility for prosperity in Europe
- CEN, ISO
- OECD
- CheMi
- Brussels Water Alliance

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

4 784 €

0EU Automotive Skills Council Project

 €

The annual budget of ETRMA is 880.000€ of which 75% is dedicated to Advocacy activities
The budget of ETRMA is complemented with consultancy work that was commissioned in 2014 for an extra alount of 400.000€

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
ETRMA own competition compliance guidelines can be found at http://www.etrma.org/about-etrma/etrma-competition-rules