Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

NATIONAL INSTITUTE OF INFECTIOUS DISEASES "Prof.Dr. Matei Bals"

Id-nummer i registret: 60070063723-48
Registreringsdag: 2010-06-11 09:42:28

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-11 14:36:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-11 14:36:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: NATIONAL INSTITUTE OF INFECTIOUS DISEASES "Prof.Dr. Matei Bals"
Förkortning: INBI MB
Associationsform (rättslig ställning): GOVERNMENTAL INSTITUTION
Webbplats: http://www.mateibals.ro

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: ADRIAN STREINU-CERCEL
Befattning: MANAGER

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: ADRIAN STREINU-CERCEL
Befattning: Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: GROZOVICI  1
Box: -
021105 BUCHAREST
RUMÄNIEN
Telefon: (+40) 21 318 6090
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: e-mail: aids.academy@yahoo.com
www.aidsacademy.org

e-mail: secretariat@mateibals.ro
fax#: +40 21 318 6090

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: - Medical care in the infectious diseases domain provided by 690 beds;
- Academic and post-academic teaching;
- Scientific research;
- Methodological guidance, monitoring surveillance of the infectious diseases including HIV/AIDS.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The founding of the Institute of Infectious Diseases "Prof.Dr.Matei Bals" has represented a reforming step, which broadened the activity area towards:

- data collection and processing systems;
- methodological diagnosis control in the territory;
- analysis "aimed" at population clusters;
- evaluation of the efficiency of programs regarding vaccination and prevention of the infectious diseases, both emerging and non-emerging;
- establishing "standard" therapeutic patterns;
- reorganizing emergency medical assistance in infectious diseases.

Scientific research in the area of infections has aimed towards the development and efficiency of the following sectors: immunology, cellular biology,genetics, epidemiology, hepatology (acute and chronic), neuroelectrophysiology, etc., through the use of top modern techniques. A heightened attention has been focused on the virologic, immunologic and psychosomatic diagnosis in HIV/AIDS. The Matei Bals institute has been the first health state unit certified ISO 9001/2000 for the quality of service. Currently, the activity of the Institute portends:
- Medical care in the area of infecto-contagious diseaes and of transdisciplinary afflictions;
- university and post-university education;
- Scientific research;
- Methodological guidance and surveillance of the infectious diseases including HIV/AIDS.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Folkhälsa
  • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 850
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The Institute is affiliated to the international surveillance institutions for infectious diseases:

E-CDC (European Center for Diseases Control)
EUROAIDS
EUROPEAN ACADEMY OF HIV/AIDS & INFECTIOUS DISEASES

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 49 637 802
därav offentlig finansiering: 49 637 802
- från europeiska källor:
- Upphandling: 521 165
- Bidrag: 14 364
- nationella källor: 49 102 273
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 0
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
OWN SOURCES : 0
RESEARCH : 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Detailed information on budget:
- National sources: National Program of Antiretroviral Treatment: 12,013,699;
- Local Sources: Bucharest Health Insurance House: 35,489,675;

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.