Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Wageningen International Experts

Id-nummer i registret: 60046377606-72
Registreringsdag: 2012-01-05 00:06:41

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-27 11:21:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-06 09:28:30


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Wageningen International Experts
Förkortning: WIx
Associationsform (rättslig ställning): registered company
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Renaat Van Rompaey
Befattning: Directeur

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Kathy Van Hulle
Befattning: Expert

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Wim Sonneveldstraat  24
6708 NB Wageningen
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 6 23469633
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Wageningen International Experts (WIx), is an independent firm of advisors, providing a range of consultancy services in policy development, business planning and management processes.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Renaat Van Rompaey 2014-07-03 2015-06-27

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Plenary and Commission sessions at European Parliament
Personal contract with Member of Parliament and EP staff

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
NedWorc. association of Dutch development experts

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • IFDC

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.