Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Wageningen International Experts

Tunnusnumber registris: 60046377606-72
Registreerimise kuupäev: 5.01.12 0:06:41

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.06.14 11:21:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.01.14 9:28:30


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Wageningen International Experts
Akronüüm: WIx
Õiguslik vorm: registered company
Veebisait:

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Renaat Van Rompaey
Ametikoht: Directeur

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Kathy Van Hulle
Ametikoht: Expert

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 24 Wim Sonneveldstraat 
6708 NB Wageningen
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 6 23469633
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Wageningen International Experts (WIx), is an independent firm of advisors, providing a range of consultancy services in policy development, business planning and management processes.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Renaat Van Rompaey 3.07.14 27.06.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Plenary and Commission sessions at European Parliament
Personal contract with Member of Parliament and EP staff

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Laienemine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
NedWorc. association of Dutch development experts

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • IFDC

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.