Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Austrian Botanic Gardens Working Group

Numărul de identificare din Registru: 59846467501-19
Data înscrierii: 19.12.2011 17:54:23

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.11.2013 10:26:19
Data ultimei actualizări anuale: 22.11.2013 10:26:19


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Austrian Botanic Gardens Working Group
Acronim: ABGW
Statut juridic: No
Site internet: http://www.botanik.univie.ac.at/hbv/index.php?nav=103&lang=de

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Instituții academice

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Michael Kiehn
Funcţie: elected representative

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Michael Kiehn
Funcţie: elected representative

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rennweg  14
1030 WIEN
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+43) 1 4277 54198
Număr de fax: (+43) 1 4277 9548
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Founded in 1998, the Austrian Botanic Gardens Working group (ABGW) today comprises 18 members. They represent different types of Botanic Gardens (federal, state, public university, private) as well as different collection sizes (from less than 400 species in a specialized university garden to more than 25.000 species in the Austrian Federal Gardens).
One aim of the ABGW is to coordinate and optimize seed exchange and conservation programs (incl. seed banking) in accord with CBD-regulations incl. ABS issues and in line with Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation of the CBD, e.g. by looking into seed collection activities.
More information about the ABGW (in German) can be found at the ABGW-homesite: http://www.botanik.univie.ac.at/hbv/index.php?nav=103
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 20
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


geplante EU-Richtlinie zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls der Convention on Biological Diversity

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Educaţie
 • Mediu

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
EU Consortium of Botanical Gardens
IABG International Association of Botanical Gardens

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 0
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 0
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 0
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Allfällige Kosten (z.B. Reise- oder Veranstaltungskosten) werden derzeit von den Mitgliederorganisationen direkt übernommen, so dass die Arbeitsgemeinschaft selbst kein eigenes Budget benötigt.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.