Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.

Tunnistenumero rekisterissä: 59845724622-67
Rekisteröintipäivä: 28.11.2010 10:50:11

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 29.11.2013 9:27:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 29.11.2013 9:27:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.
Lyhenne: PAKZ
Organisaation oikeudellinen muoto: spółka z o.o.
Internet-osoite: http://pakz.pl

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Bogdan Szczypek
Tehtävä organisaatiossa: Dyrektor Zarządu

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Krystian Szczypek
Tehtävä organisaatiossa: Specjalista ds. administrcyjnych

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Przemysłowa  9A
76-200 Słupsk
PUOLA
Puhelinnumero: (+4859) 8423228
Faksinumero: (+4859) 8481608
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Prowadzenie szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych i pracujących. Walka z bezrobociem poprzez poszukiwania dla kursantów pracy. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie. Zwalczanie wykluczenia społecznego i cyfrowego.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Nie prowadzimy działalności lobbingowej.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Talousarvio
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Polska Izba Firm Szkoleniowych

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 100 000 €
Avustukset: 350 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Nie prowadzimy działalności lobbingowej.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.