Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.

Tunnistenumero rekisterissä: 59845724622-67
Rekisteröintipäivä: 28/11/2010 10:50:11

Tietoja päivitetty viimeksi: 22/04/2015 14:54:09
Edellinen vuotuinen päivitys: 22/04/2015 14:54:09
Päivitettävä viimeistään: 22/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o.

PAKZ

spółka z o.o.

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Przemysłowa, 9A
76-200 Słupsk
PUOLA

(+4859)8423228

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Bogdan Szczypek

Dyrektor Zarządu

    EU-suhteista vastaava henkilö

Wioleta Michalska

Specjalista ds szkoleń

    Tavoitteet ja tehtävät

Prowadzenie szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych i pracujących. Walka z bezrobociem poprzez poszukiwania dla kursantów pracy. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie. Zwalczanie wykluczenia społecznego i cyfrowego.

Głównym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wiedzy ekonomicznej, technicznej, prawniczej oraz rzemiosł różnych, poprzez powołaną i zarejestrowaną w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego placówkę Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Cel działalności PAKZ to otwartość na społeczne problemy oraz wiedza na temat struktury i dynamiki bezrobocia stały się podstawą ścisłej współpracy z Urzędami Pracy zmierzającej do skutecznej walki z bezrobociem. Również współpraca z pracodawcami w zakresie dokształcania pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji zmierza do łagodzenia skutków zachodzących zmian na rynku pracy oraz postępu techniczno - technologicznego. Programy szkoleń są opracowywane we współpracy z fachowcami określonych dziedzin wiedzy. Dysponujemy salami dydaktycznymi spełniającymi wszelkie standardy i wymogi ustawowe oraz nowoczesnym sprzętem dydaktycznym: komputerami, skanerami, laptopami, rzutnikami multimedialnymi itp.Z inicjatywą szkoleniową PAKZ wychodzi również na przeciw problemom, które stanowią konsekwencję zastosowania w przedsiębiorstwach zwolnień grupowych. W takich przypadkach podejmowane przez PAKZ działania mają charakter kompleksowy i obejmują: badanie lokalnego i sąsiednich rynków pracy, przygotowanie na tej podstawie kursów i ich realizację. Fakt ten pozwala wyprzedzić i ograniczyć negatywne konsekwencje zwolnień grupowych. W 2008 roku firma zawarła Umowę - Porozumienie z Polskim Towarzystwem Informatycznym obejmującą współpracę w zakresie propagowania i organizacji egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL-European Computer Driving Licence). Uzyskała w związku z tym status certyfikowanego Centrum Egzaminowania ECDL. W roku 2015 Akademia podpisała umowę na prowadzenie Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS.

kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Europejska Inicjatywa Obywatelska


 

En

En

En

En

En

Nie prowadzimy działalności lobbingowej.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Aluepolitiikka
  • Kehitysyhteistyö
  • Koulutus
  • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
  • Talousarvio
  • Tietoyhteiskunta
  • Työllisyys ja sosiaaliasiat

    Jäsenet ja jäsenyydet

Polska Izba Firm Szkoleniowych

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

Nie prowadzimy działalności lobbingowej.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.