Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Id-nummer i registret: 59806776809-04
Registreringsdag: 28/09/2011 13:05:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 11/09/2014 17:54:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 11/09/2014 17:54:01

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

AG Kino - Gilde e.V.

eingetragener Verein

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Andra liknande organisationer

    Adressuppgifter

Rankestr., 31
10789 Berlin
TYSKLAND

(+49) 3025760840

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Christian Bräuer

Vorsitzender des Vorstands

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Felix Bruder

Geschäftsführer

    Mål och uppdrag

Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 300 Kinobetreiber mit 500 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.

Nationella

    Verksamhet

EU-Kinomitteilung, Grünbuch Connected TV, MEDIA Programm, Creative Europe

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

6

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Audiovisuella frågor och medier
  • Konkurrens
  • Kultur

    Medlemskap

Die AG Kino - Gilde e.V. ist verbunden mit der CICAE sowie Europa Cinemas, Film Education (England) und Media Salles.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.