Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Id-nummer i registret: 59806776809-04
Registreringsdag: 2011-09-28 13:05:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-02 09:23:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-02 09:23:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.
Förkortning: AG Kino - Gilde e.V.
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein
Webbplats: http://www.agkino.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Christian Bräuer
Befattning: Vorsitzender des Vorstands

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Felix Bruder
Befattning: Geschäftsführer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rankestr.  31
10789 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+49) 3025760840
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 300 Kinobetreiber mit 500 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


EU-Kinomitteilung, Grünbuch Connected TV, MEDIA Programm

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Audiovisuella frågor och medier
  • Konkurrens
  • Kultur

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Die AG Kino - Gilde e.V. ist verbunden mit der CICAE sowie Europa Cinemas, Film Education (England) und Media Salles.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.