Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Numărul de identificare din Registru: 59806776809-04
Data înscrierii: 28.09.2011 13:05:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 02.09.2013 09:23:42
Data ultimei actualizări anuale: 02.09.2013 09:23:42


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.
Acronim: AG Kino - Gilde e.V.
Statut juridic: eingetragener Verein
Site internet: http://www.agkino.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Alte organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Christian Bräuer
Funcţie: Vorsitzender des Vorstands

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Felix Bruder
Funcţie: Geschäftsführer

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rankestr.  31
10789 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 3025760840
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 300 Kinobetreiber mit 500 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 6
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


EU-Kinomitteilung, Grünbuch Connected TV, MEDIA Programm

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Audiovizual şi mass-media
  • Concurenţă
  • Cultură

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Die AG Kino - Gilde e.V. ist verbunden mit der CICAE sowie Europa Cinemas, Film Education (England) und Media Salles.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.