Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 59806776809-04
Data Reġistrazzjoni: 28/09/2011 13:05:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 11/09/2014 17:54:01
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 11/09/2014 17:54:01


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.
Akronimu: AG Kino - Gilde e.V.
Statut legali: eingetragener Verein
Websajt: http://www.agkino.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Christian Bräuer
Kariga: Vorsitzender des Vorstands

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Felix Bruder
Kariga: Geschäftsführer

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 31 Rankestr. 
Berlin 10789
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 3025760840
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 300 Kinobetreiber mit 500 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


EU-Kinomitteilung, Grünbuch Connected TV, MEDIA Programm, Creative Europe

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
  • Kompetizzjoni
  • Kultura

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Die AG Kino - Gilde e.V. ist verbunden mit der CICAE sowie Europa Cinemas, Film Education (England) und Media Salles.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.