Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Tunnusnumber registris: 59806776809-04
Registreerimise kuupäev: 28.09.11 13:05:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.09.14 17:54:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.09.14 17:54:01


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.
Akronüüm: AG Kino - Gilde e.V.
Õiguslik vorm: eingetragener Verein
Veebisait: http://www.agkino.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christian Bräuer
Ametikoht: Vorsitzender des Vorstands

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Felix Bruder
Ametikoht: Geschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 31 Rankestr. 
10789 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 3025760840
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 300 Kinobetreiber mit 500 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EU-Kinomitteilung, Grünbuch Connected TV, MEDIA Programm, Creative Europe

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Audiovisuaalne ja muu meedia
  • Konkurents
  • Kultuur

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Die AG Kino - Gilde e.V. ist verbunden mit der CICAE sowie Europa Cinemas, Film Education (England) und Media Salles.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.