Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Tunnusnumber registris: 59806776809-04
Registreerimise kuupäev: 28/09/2011 13:05:53

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 10:28:59
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 10:28:59
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

AG Kino - Gilde e.V.

eingetragener Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Muud organisatsioonid

    Kontaktandmed

Rankestr. 31
10789 Berlin
SAKSAMAA

(+49) 3025760840

    Juriidiliselt vastutav isik

Christian Bräuer

Vorsitzender des Vorstands

    ELi asjade eest vastutav isik

Felix Bruder

Geschäftsführer

    Eesmärgid ja ülesanded

Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 330 Kinobetreiber mit 550 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU-Kinomitteilung, Film und Kino im digitalen Zeitalter, Digitale Agenda, Creative Europe


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Audiovisuaalne ja muu meedia
  • Konkurents
  • Kultuur

    Liikmed ja liikmesus

www.cicae.org
www.europa-cinemas.org
www.mediasalles.it

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.