Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 59806776809-04
Datum registrace: 28/09/2011 13:05:53

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 10:28:59
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 10:28:59
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

AG Kino - Gilde e.V.

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

Rankestr. 31
10789 Berlin
NĚMECKO

(+49) 3025760840

    Osoba s právní odpovědností

pan  Christian Bräuer

Vorsitzender des Vorstands

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Felix Bruder

Geschäftsführer

    Cíle a úkoly

Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 330 Kinobetreiber mit 550 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU-Kinomitteilung, Film und Kino im digitalen Zeitalter, Digitale Agenda, Creative Europe


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Hospodářská soutěž
  • Kultura

    Členství a příslušnost

www.cicae.org
www.europa-cinemas.org
www.mediasalles.it

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.