Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 59806776809-04
Datum registrace: 28/09/2011 13:05:53

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/09/2014 17:54:01
Datum poslední roční aktualizace je: 11/09/2014 17:54:01

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

AG Kino - Gilde e.V.

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

další podobné organizace

    Kontaktní údaje

Rankestr., 31
10789 Berlin
NĚMECKO

(+49) 3025760840

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Christian Bräuer

Vorsitzender des Vorstands

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Felix Bruder

Geschäftsführer

    Cíle a úkoly

Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Filmkunsttheater nach Außen und unterstützt die Kinos bei ihren täglichen Arbeit. Derzeit sind rund 300 Kinobetreiber mit 500 Leinwänden Mitglied in der AG Kino – Gilde e.V. außerdem unterstützen rund 40 Verleiher, Verbände, Einzelpersonen und Unternehmen als außerordentliche Mitglieder den Verein. Seit 2000 hat die AG Kino – Gilde e.V. ihren festen Sitz in Berlin.

celostátní

    Činnosti

EU-Kinomitteilung, Grünbuch Connected TV, MEDIA Programm, Creative Europe

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

6

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Hospodářská soutěž
  • Kultura

    Členství a příslušnost

Die AG Kino - Gilde e.V. ist verbunden mit der CICAE sowie Europa Cinemas, Film Education (England) und Media Salles.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.