Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Countryside Alliance

Inschrijvingsnummer in het register 59616878342-67
Inschrijvingsdatum: 14-3-12 11:58:01

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-3-14 11:30:45
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 17-3-14 11:30:45


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Countryside Alliance
Acroniem: CA
Rechtsvorm: NGO
Website: http://www.countryside-alliance.org.uk/

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Barney White-Spunner
Functie: Executive Chairman

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  James Legge
Functie: Head of Politics

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Kennington Road  367
SE11 4PT London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44207) 8409200
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The Countryside Alliance works for everyone who loves the countryside and the rural way of life. Our aim is to protect and promote life in the countryside and to help it thrive.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Various meetings with MEPs

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Binnenlandse zaken
 • Energie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 100.000
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • VERENIGD KONINKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
We belong to FACE-UK which feeds into FACE.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 5.670.104
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 5.670.104
- giften: 1.895.622
- contributies van de leden: 3.774.482
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.