Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Dröge & van Drimmelen

Tunnistenumero rekisterissä: 59604949040-94
Rekisteröintipäivä: 25.6.2012 14:59:13

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.10.2014 14:22:11
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.6.2014 11:18:23


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Dröge & van Drimmelen
Lyhenne: Dr2
Organisaation oikeudellinen muoto: BV
Internet-osoite: http://www.dr2.nl

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Frans  van Drimmelen
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Maria Lene ten Ham
Tehtävä organisaatiossa: Deputy Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Parkstraat  20
2512 JK The Hague
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 703920212
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Trierstraat 59-61
1040 Brussel
Belgium

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Dröge & van Drimmelen is specialized in public affairs and corporate communication. In the field of public affairs we hold a strong record in representing the interests of companies and organizations towards governmental bodies and political parties in the Netherlands and EU. We assist companies, interest groups and governmental organizations in order to strengthen their position in public issues. In corporate communication we focus on developing and implementing strategies, especially on social and public communication.

Working with Dröge & van Drimmelen means that you will be advised by experienced professionals in public affairs and corporate communication. It is our strong belief that these two disciplines strengthen each other on a strategic level.

We have two offices in the Netherlands (The Hague and Brussels).
Organisaation valvomat edut ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Marlene ten Ham 22.10.2014 15.10.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Digital Agenda
- eHealth
- 2011/0359(COD) Statutory audit of public-interest entities: specific requirements
- 2011/0308(COD) Company law: annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings
- COM(2012)0055 Agenda for adequate, safe and sustainable pensions. White Paper
- SWD(2012)0007 Agenda for adequate, safe and sustainable pensions. White Paper. Impact assessment
- SWD(2012)0008 Agenda for adequate, safe and sustainable pensions. White Paper. Executive summary of the impact assessment.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kansanterveys
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
- BVPA
- Logeion
- Groene Zaak

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 50000  € - < 100000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • Bureau Europees Parlement - Den Haag

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Code of Conduct Dutch Association for Pubic Affairs