Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

EVONIK INDUSTRIES AG

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 5958991861-30
Data rejestracji: 23/12/2008 13:30:26

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 11/12/2014 14:41:03
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 11/12/2014 14:19:13

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

EVONIK INDUSTRIES AG

Aktiengesellschaft

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Rellinghauser Strasse, 1-11
45128 Essen
NIEMCY

(+49) 201 177 01

(+49) 201 177 34 75

Evonik Industries AG
Konzernrepräsentanz Brüssel
31, rue du Commerce
B - 1000 Brüssel

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Dr. Klaus Engel

Vorstandsvorsitzender (CEO)

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Sabine Pellkofer

Leiterin Konzernrepräsentanz Brüssel

    Cele i zakres obowiązków

Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Mit unserer Spezialchemie konzentrieren wir uns auf wachstumsstarke Megatrends, insbesondere Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz, und Globalisierung – und erschließen attraktive Zukunftsmärkte. Darüber hinaus besteht eine Beteiligung bei Wohnimmobilien.

Evonik fasst seine Aktivitäten in der Spezialchemie in drei Berichtssegmenten zusammen:
Das Segment Consumer, Health & Nutrition produziert schwerpunktmäßig für Anwendungen in Konsumgütern, in der Tierernährung und im Bereich Healthcare. Es umfasst die Geschäftsbereiche Consumer Specialties sowie Health & Nutrition.
Das Segment Resource Efficiency bietet umweltfreundliche und energieeffiziente Systemlösungen. Ihm sind die beiden Geschäftsbereiche Inorganic Materials sowie Coatings & Additives zugeordnet.
Im Mittelpunkt des Segments Specialty Materials steht die Herstellung von polymeren Werkstoffen sowie Zwischenprodukten vor allem für die Gummi- und Kunststoffindustrie. Es gliedert sich in die Geschäftsbereiche Performance Polymers und Advanced Intermediates.
Corporate Governance
Gute Corporate Governance, also verantwortungsvolle, zielgerichtete Unternehmensführung und Kontrolle, ist integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse von Evonik. Gleichzeitig trägt gute Corporate Governance dazu bei, Transparenz für alle Marktteilnehmer zu schaffen und verantwortungsvolles Handeln im Unternehmen zu verankern.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Działalność

Binnenmarkt, Europäische Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik, Internationaler Handel, Industriepolitik, Forschung und Entwicklung, Wettbewerbsfragen sowie Corporate Responsibility

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

14,1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Steven Schmerz 27/01/2015 23/01/2016
Geert Zonnekeyn 08/05/2014 06/05/2015
Hanno Pfeil 06/09/2014 02/09/2015
Rüdiger Oppers 16/05/2014 13/05/2015
Denise Ring 05/12/2014 03/06/2015
Ruch Matthias 17/12/2014 12/12/2015
Sabine Pellkofer 15/05/2014 13/05/2015
Diarra Rother 11/03/2015 09/09/2015
Karsten Sommer 16/01/2015 14/01/2016

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Mitglied bei CEFIC, VCI, BDI, EuropaBio und AECA

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

2 500 000  €–2 750 000  €

0 €

3 909 747 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
http://corporate.evonik.de/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Corporate/de/Unternehmen/Verantwortung/code_of_conduct_de_final.pdf