Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

EVONIK INDUSTRIES AG

Numer identyfikacyjny w rejestrze 5958991861-30
Data rejestracji: 08-12-23 13:30:26

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-10 10:08:44
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-10 10:08:44


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: EVONIK INDUSTRIES AG
Nazwa skrócona:
Status prawny: Aktiengesellschaft
Strona internetowa: http://www.evonik.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dr. Klaus Engel
Pełniona funkcja: Vorstandsvorsitzender (CEO)

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Sabine Pellkofer
Pełniona funkcja: Leiterin Konzernrepräsentanz Brüssel

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rellinghauser Strasse  1-11
45128 Essen
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 201 177 01
Numer faksu: (+49) 201 177 34 75
Inne dane kontaktowe: Evonik Industries AG
Konzernrepräsentanz Brüssel
31, rue du Commerce
B - 1000 Brüssel

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Mit unserer Spezialchemie konzentrieren wir uns auf wachstumsstarke Megatrends, insbesondere Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz, und Globalisierung – und erschließen attraktive Zukunftsmärkte. Darüber hinaus bestehen Beteiligungen bei Wohnimmobilien und in der Energie.
Evonik fasst seine Aktivitäten in der Spezialchemie in drei Berichtssegmenten zusammen. Diesen Segmenten zugeordnet sind sechs operative Geschäftsbereiche:
Das Segment Consumer, Health & Nutrition produziert schwerpunktmäßig für Anwendungen in Konsumgütern, in der Tierernährung und im Bereich Healthcare. Es umfasst die Geschäftsbereiche Consumer Specialties sowie Health & Nutrition.
Das Segment Resource Efficiency bietet umweltfreundliche und energieeffiziente Systemlösungen. Ihm sind die beiden Geschäftsbereiche Inorganic Materials sowie Coatings & Additives zugeordnet.
Im Mittelpunkt des Segments Specialty Materials steht die Herstellung von polymeren Werkstoffen sowie Zwischenprodukten vor allem für die Gummi- und Kunststoffindustrie. Es gliedert sich in die Geschäftsbereiche Performance Polymers und Advanced Intermediates.
Börsenzulassung- Die Aktien der Evonik Industries AG sind seit 24. April 2013 im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt am Main und in Luxemburg zum Handel zugelassen.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 14,1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Karsten Rudolph 13-12-20 14-12-18
Hanno Pfeil 13-10-08 14-10-01
Saskia Oltrop 14-04-29 14-10-25
Rüdiger Oppers 14-05-16 15-05-13
Sabine Pellkofer 14-05-15 15-05-13
Karsten Sommer 13-12-19 14-12-16
Geert Zonnekeyn 14-05-08 15-05-06
Nicola Jenne 14-02-19 14-07-17
Sönke Hillebrandt 14-02-19 14-07-17

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Binnenmarkt, Europäische Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik, Internationaler Handel, Industriepolitik, Forschung und Entwicklung, Wettbewerbsfragen sowie Corporate Responsibility

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Mitglied bei CEFIC, VCI, BDI und EuropaBio

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 2250000  €–2500000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 1 164 013 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
http://corporate.evonik.de/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Corporate/de/Unternehmen/Verantwortung/code_of_conduct_de_final.pdf