Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

British Medical Association

Id-nummer i registret: 59537502076-56
Registreringsdag: 28/07/2009 15:04:20

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/02/2015 09:14:52
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/02/2015 09:14:52
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

British Medical Association

BMA

Professional association and trade union

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Tavistock Square, BMA House
WC1H 9JP London
STORBRITANNIEN

(+44) 2073874499

BMA European Office
Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 025028501

    Juridiskt ansvarig

Keith Ward

Secretary/Chief Executive

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Paul Laffin

EU Policy Manager

    Mål och uppdrag

The British Medical Association is the doctors’ professional organisation established to look after the professional and personal needs of our members. The BMA represents doctors in all branches of medicine all over the UK.

We are a voluntary association with over two-thirds of practising UK doctors in membership and an independent trade union dedicated to protecting individual members and the collective interests of doctors.

We are the voice for doctors and medical students – in constant contact with ministers, government departments, members of the UK, Scottish, Welsh, Northern Ireland and European Union administrations and many other influential bodies.

We promote the medical and allied sciences, seek to maintain the honour and interests of the medical profession and promote the achievement of high quality healthcare. Our policies cover public health issues, medical ethics, science, the state of the NHS, medical education and doctors’ contracts.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Transatlantic Trade and Investment Partnership
European Working Time Directive

http://bma.org.uk/working-for-change/policy-and-lobbying/bma-europe


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

The BMA European Office provides a key link between the BMA and the European institutions and is a major contributory factor in enhancing the BMA’s reputation and impact at a European level.

The key activities of the European Office are as follows:

• Monitor EU legislation and initiatives that will affect the working lives of doctors
• Coordinate BMA lobbying activities on European issues
• Build contacts with EU policy makers to promote BMA views
• Liaise with MEPs and other stakeholders
• Work with other European bodies such as CPME, UEMO and UEMS

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Robert DELIS 11/02/2015 06/02/2016
Paul LAFFIN 19/02/2015 17/02/2016

    Intresseområden

 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning
 • Utveckling

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  01/2015

>= 400 000 € och < 499 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.