Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

British Medical Association

Id-nummer i registret: 59537502076-56
Registreringsdag: 2009-07-28 15:04:20

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-01 07:57:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-01 07:57:01


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: British Medical Association
Förkortning: BMA
Associationsform (rättslig ställning): Professional association and trade union
Webbplats: http://www.bma.org.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Keith Ward
Befattning: Secretary/Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Paul Laffin
Befattning: EU Policy Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Tavistock Square  BMA House
WC1H 9JP London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2073874499
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: BMA European Office
Rue du Luxembourg 3
Brussels 1000
Belgium

Tel: 0032 2 502 8501

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The British Medical Association is the doctors’ professional organisation established to look after the professional and personal needs of our members. The BMA represents doctors in all branches of medicine all over the UK.

We are a voluntary association with over two-thirds of practising UK doctors in membership and an independent trade union dedicated to protecting individual members and the collective interests of doctors.

We are the voice for doctors and medical students – in constant contact with ministers, government departments, members of the UK, Scottish, Welsh, Northern Ireland and European Union administrations and many other influential bodies.

We promote the medical and allied sciences, seek to maintain the honour and interests of the medical profession and promote the achievement of high quality healthcare. Our policies cover public health issues, medical ethics, science, the state of the NHS, medical education and doctors’ contracts.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Paul Laffin 2014-02-10 2015-02-07
Robert Delis 2014-02-11 2015-02-10

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


The BMA Brussels Office provides a key link between the BMA and the European institutions and is a major contributory factor in enhancing the BMA’s reputation and impact at a European level.

The key activities of the Brussels Office are as follows:

• Monitor EU legislation and initiatives that will affect the working lives of doctors
• Coordinate BMA lobbying activities on European issues
• Build contacts with EU policy makers to promote BMA views
• Liaise with MEPs and other stakeholders
• Work with other European bodies such as CPME, UEMO and UEMS

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.