Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Institute for Air Quality Management

Identifikationsnummer i registret: 59516946438-69
Registreringsdato: 16-08-11 17:28:36

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 22-07-14 09:30:14
Seneste årlige opdatering 22-07-14 09:30:14


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Institute for Air Quality Management
Forkortelse: IAQM
Retlig form: Professional body and charity
Websted: http://www.iaqm.co.uk

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Adam Donnan
Stilling: Chief executive officer

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Adam Donnan
Stilling: Chief Executive Officer

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Grosvenor Gardens  34
SW1W 0DH London
FORENEDE KONGERIGE, DET
Telefonnr.: (+44207) 730 5516
Faxnummer: (+44200) 730 5519
Andre kontaktoplysninger: c/o Institution of Environmental Sciences

The Institute for Air Quality Management is an independent constituent body within the Institution of Environmental Sciences

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The IAQM is a professional body which seeks to maintain, enhance and promote the highest standards of working practices in the field of air quality and for the development of those who undertake this work.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 250
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Meetings, dissemination of information, statements about and discussions of air quality management

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Klima
  • Miljø
  • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
As part of the Institution of Environmental Sciences (IES), Institute for Air Quality Management members may gain recognition as Chartered Scientists through the Science Council and/or as Chartered Environmentalists through the Society for the Environment. The IES is a member of EFEAP, the European Federation of Associations of Environmental Professionals.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 04/2013 - 03/2014
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

The IAQM depends entirely on members' subcriptions and voluntary contributions.

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.