Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

ONG GLOBE

Идентификационен номер в Регистъра: 59506248025-16
Дата на регистрация: 12-2-9 1:50:01

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-13 20:18:44
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-13 20:18:44


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: ONG GLOBE
Инициали: GLOBE
Правен статут: ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF
Уебсайт:

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Mohamed Yahya OULD EL EYIL
Длъжност: President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Mohamed Yahya OULD EYIL
Длъжност: President

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: RUE 234 ARAFAT SECTEUR 11 ROUTE LEKBEID ARAFAT 11
Пощенска кутия: 4561
4561 Nouakchott
МАВРИТАНИЯ
Телефонен номер: (+00222) 22043703
Факс: (+00222) 45297252
Друга информация за връзка: NOUAKCHOTT REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Arafat, Secteur 11, Route Lekbeid, ilot 667, Nouakchott - Mauritanie

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: bonne gouvernace et bonne gestion des affaires politiques.
Gestion durable des ressouces naturelles et de l'environnement
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация: ONG à but non lucratif

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Conduite des enquetes.
appui et renforcement des capacités des elus locaux
elaboration des rapports
partage des informations
camagnes de plaidoyer et lobbing

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 25
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
PLATE FORUM DES ACTEURS NON ETATIQUES

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 15 000
от който публични средства: 15 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 5 000
- от национални източници: 2 500
- от регионални източници:
Cotisations des membres : 5 000
Subvention : 2 500
други източници:
- дарения:
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
MOHAMED YAHYA