Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

CECAL-Centre d'Echanges et Coopération pour l'Amérique Latine

Tunnusnumber registris: 59448473664-81
Registreerimise kuupäev: 24.05.10 15:27:39

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.06.14 10:30:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.06.14 10:30:28


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: CECAL-Centre d'Echanges et Coopération pour l'Amérique Latine
Akronüüm: CECAL-ECCLA-CICAL
Õiguslik vorm: ONG statut consultatif ECOSOC, OMPI, CNUCED
Veebisait: http://www.cecal.net

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Michel CELI VEGAS
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Michel Celi Vegas
Ametikoht: Président

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12-14 Rue du Cendrier 
Postkast: 1229
1211 Genève 1
ŠVEITS
Telefoninumber: (+4122) 3203556
Faks: (+4122) 3292905
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Cécal est une Association Internationale à but non lucratif, organisée sous forme corporative et régie par les art. 60 et ss. du Code Civil Suisse. CECAL est une agence de promotion économique et réalise ses activités en collaboration avec des organisations internationales, missions diplomatiques, entreprises et particuliers. Elle dispose du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), de l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI) et de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Elle est structurée en trois unités chargées de : a) la promotion commerciale et financière ; b) la recherche et la formation ; c) la coopération internationale.Son siège social se trouve à Genève et elle regroupe toutes les personnes physiques et morales en vue d’atteindre les buts suivants :


-Participer à des projets et/ou programmes d’échanges et de coopération en collaboration avec des institutions publiques et privées dans les pays latino-américains ;
-Promouvoir, orienter et conseiller, en Suisse et à l’étranger, les initiatives individuelles ou collectives dans tous les domaines de la coopération international ;
-Représenter les institutions latino-américaines auprès des institutions européennes et organisations internationales ;
-Promouvoir toutes les recherches et études utiles dans le domaine de la coopération internationale soit de sa propre initiative ou sur mandats des institutions ;
-Promouvoir, soutenir, constituer et diriger des projets des institutions publiques et/ou privées qui se réalisent au niveau national ou international ;
-Maintenir un service permanent de renseignements concernant les activités liées aux pays latino-américains et européens ;
-Organiser des stages de formation, cours de perfectionnement en collaboration avec d’autres institutions intéressées ;
-Atteindre tous les autres objetifs non expressément indiqués dans les paragraphes précédents, mais susceptibles de promouvoir la réalisation de toute activité en rapport avec les relations institutionnelles des pays.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Activités dans le cadre des projets de l'union européenne en Amérique Latine

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Toll
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 50
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • HISPAANIA
 • PRANTSUSMAA

 • ARGENTINA
 • BOLIIVIA
 • BRASIILIA
 • COLOMBIA
 • COSTA RICA
 • ECUADOR
 • MEHHIKO
 • NICARAGUA
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERUU
 • ŠVEITS
 • TŠIILI
 • URUGUAY
 • VENEZUELA
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ECOSOC - Conseil economique et social des Nations Unies
OMPI-Organisation Mondiale propriété Intellectuelle
CNUCED- Commmission des Nations Unies pour le Commerce et le Dévéloppement.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 01/2012
Üldeelarve: 15 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 15 000
- annetused: 5 000
- liikmemaksud: 10 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.