Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

UK Sustainable Investment and Finance Association

Identifikačné číslo v Registri: 59426296269-17
Dátum registrácie: 22/07/2011 11:29:02

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/03/2015 17:37:19
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/03/2015 17:37:19
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

UK Sustainable Investment and Finance Association

UKSIF

Not for profit association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Phipp Street (Holywell Centre), 1
EC2A 4PS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 20 7749 9950

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Pamela Lindegaard

Company Secretary

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Fergus Moffatt

Programme Director and Head of Public Policy

    Ciele a poslanie

The UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) supports the UK finance sector to advance sustainable development through financial services.

UKSIF promotes responsible investment and other forms of finance that support sustainable economic development, enhance quality of life and safeguard the environment. We also seek to ensure that individual and institutional investors can reflect their values in their investments.

Our vision is that “The UK finance sector leads the world in advancing sustainable development through financial services”.

In the interests of advancing sustainable development, we support UK leadership in the practice of sustainable investment and finance in global markets, and encourage client demand for sustainable investment and finance in the UK.

UKSIF was created in 1991 to bring together the different strands of sustainable and responsible finance nationally and to act as a focus and voice for the industry. UKSIF's approximately 250 members and affiliates include pension funds, institutional and retail investment managers, banks, financial advisers, research providers, consultants and non-governmental organisations.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

The UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) is following a range of EU initiatives, policies and legislative files. They are as follows:

• Capital Markets Union Consultation & Green Paper
• Disclosure on non-financial diversity
• Prospectus Directive
• Revision of IORP Directive
• Study on Fiduciary Duty
• Directive on Insurance-based Investment Products
• European Long Term Investment Funds
• Conflict Minerals Disclosure
• State of play for country-by-country reporting
• Shareholders’ Rights Directive
• Solvency II


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Over the last few years, UKSIF has been represented by Eurosif (register id: 70659452143-78) at the EU level. We also plan to engage with the EU directly on occasions although our main channel of communication will remain via Eurosif.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1   25%: 1

2

0,8

UKSIF has six staff members. In addition, our board and committee members may represent UKSIF in relevant activities.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Podniky
  • Vnútorný trh
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://uksif.org/join-us/directory/

UKSIF is a member of Eurosif (register id: 70659452143-78).

We co-operate with our sister organisations (SIFs) including as part of the Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) and other relevant trade, professional and non-profit organisations in the UK, across Europe and around the world.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

0 €

n/a

11 000 €

[approx] Lifelong Learning Programme, European Commission

UKSIF total income for year ending December 2014 was approx 350,000 GBP

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.