Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

UK Sustainable Investment and Finance Association

Identifikačné číslo v Registri: 59426296269-17
Dátum registrácie: 22.7.2011 11:29:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.6.2014 12:45:22
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25.6.2014 12:45:22


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: UK Sustainable Investment and Finance Association
Skratka: UKSIF
Právna forma: Not for profit association
Internetová stránka: http://www.uksif.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Pamela Lindegaard
Funkcia: Company Secretary

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Simon Howard
Funkcia: Chief Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Phipp Street (Holywell Centre)  1
EC2A 4PS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 20 7749 9950
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Email: info@uksif.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) supports the UK finance sector to advance sustainable development through financial services.

UKSIF promotes responsible investment and other forms of finance that support sustainable economic development, enhance quality of life and safeguard the environment. We also seek to ensure that individual and institutional investors can reflect their values in their investments.

Our vision is that “The UK finance sector leads the world in advancing sustainable development through financial services”.

In the interests of advancing sustainable development, we support UK leadership in the practice of sustainable investment and finance in global markets, and encourage client demand for sustainable investment and finance in the UK.

UKSIF was created in 1991 to bring together the different strands of sustainable and responsible finance nationally and to act as a focus and voice for the industry. UKSIF's approximately 250 members and affiliates include pension funds, institutional and retail investment managers, banks, financial advisers, research providers, consultants and non-governmental organisations.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje: UKSIF has six staff members. In addition, our board and committee members may represent UKSIF in relevant activities.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Over the last few years, UKSIF has been represented by Eurosif (register id: 70659452143-78) at the EU level. We also plan to engage with the EU directly on occasions although our main channel of communication will remain via Eurosif.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Vnútorný trh
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
UKSIF is a member of Eurosif (register id: 70659452143-78).

We co-operate with our sister organisations (SIFs) including as part of the Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) and other relevant trade, professional and non-profit organisations in the UK, across Europe and around the world.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

UKSIF total income for year ending December 2013 was approx 320,000 pounds sterling.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.