Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Identitātes numurs Reģistrā: 59395037733-93
Reģistrācijas datums: 16/01/2012 16:05:04

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 23/04/2015 12:12:29
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 23/04/2015 12:12:29
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 23/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

SEV Hellenic Federation of Enterprises

ΣΕΒ (SEV)

association

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Xenofontos Street, 5
Athens 10557
GRIEĶIJA

(+30) 211 500 6000

Avenue de Cortenbergh 168
Brussels 1000
BEĻĢIJA

(+32) 22310053

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Konstantinos Bitsios

Executive Vice-Chairman

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Irini Pari

Permanent Delegate

    Mērķi un uzdevumi

SEV Hellenic Federation of Enterprises (www.sev.org.gr) is the main, independent, employers' organization representing the collective vision of the wider business community in Greece (industry and services), bringing together companies as well as sectoral, local and regional employer and industry organizations. As social partner, SEV is actively involved in the Social Dialogue at national and European level.

SEV has established a Brussels Office with the following tasks:

- to monitor European legislation and inform SEV Headquarters and members on European issues of interest to Greek companies

- to represent SEV to BUSINESSEUROPE and to the European Union Institutions (European Commission, European Parliament, Council, European Economic and Social Committee where SEV holds a seat in Group 1).

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

All issues of interest to Greek companies.


 

SEV is member of the Advisory Committee on Vocational Training

More information about SEV membership to European Commission expert groups and other similar entities can be found at:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

50%: 1   25%: 6

7

2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

SEV members are:

300+ enterprises as direct members as well as 59 sectoral and regional federations representing 3500+ enterprises

SEV is member of:

- BUSINESSEUROPE
- International Organization of Employers
- Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to the OECD

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € un < 199 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

The above-mentioned financial information is subject to review in light of further clarifications provided by the European Commission.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
I wish to mention that I subscribed to the following Code of Conduct