Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (SEV - Hellenic Federation of Enterprises)

Identitātes numurs Reģistrā: 59395037733-93
Reģistrācijas datums: 12.16.1 16:05:04

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.6.1 15:47:44
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.6.1 15:47:44


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (SEV - Hellenic Federation of Enterprises)
Akronīms: ΣΕΒ (SEV)
Juridiskais statuss: association
Tīmekļa vietne: http://www.sev.org.gr

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Harry Kyriazis
Amats Executive Vice-Chairman

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Irini Pari
Amats Permanent Delegate

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Xenofontos Street  5
Athens 10557
GRIEĶIJA
Tālruņa numurs: (+30) 211 500 6000
Faksa numurs: (+30) 210 322 2929
Papildu kontaktinformācija: SEV-Hellenic Federation of Enterprises
Brussels Office

Avenue de Cortenbergh 168
B-1000 Bruxelles
Tel: (+32)231 00 53
Fax: (+32)280 08 91
email:main@sevbxl.be

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: SEV - Hellenic Federation of Enterprises (www.sev.org.gr) is the main, independent, employers' organization representing the collective vision of the wider business community in Greece (industry and services), bringing together companies as well as sectoral, local and regional employer and industry organizations. As social partner, SEV is actively involved in the Social Dialogue at national and European level.

SEV has established a Brussels Office with the following tasks:

- to monitor European legislation and inform SEV Headquarters and members on European issues of interest to Greek companies

- to represent SEV to BUSINESSEUROPE and to the European Union Institutions (European Commission, European Parliament, Council, European Economic and Social Committee where SEV holds a seat in Group 1).
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


All issues of interest to Greek companies.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
SEV is member of:

- BUSINESSEUROPE
- International Organization of Employers
- Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to the OECD

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. 120 000 €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
I wish to mention that I subscribed to the following Code of Conduct